Ruralni razvoj istaknuti je segment gospodarske održivosti

Autor: Promo , 27. prosinac 2022. u 16:00
Foto: Unsplash

Jedan od načina koji podupire realizaciju tih procesa je digitalna platforma za distribuciju hrane i usluge doživljaja, upravo kroz ruralni i zdravstveni turizam.

Područje ruralnog razvoja u fokusu je većine država, uključujući i Hrvatsku. Kao “drugi stup” zajedničke poljoprivredne politike (ZZP) koji jačanjem socijalne, okolišne i gospodarske održivosti ruralnih područja podupire “prvi stup” potpore dohotku i tržišnih mjera imat će snažnu ulogu u realizaciji predviđenih strateških smjernica. Naime, na razini vizije i nacionalnih strategija, slijede se koncepti Smart Agri, Smart Food, Smart Farm te Smart Industry koji primjenjuju digitalne tehnologije i Industry 4.0 (tzv. četvrtu industrijsku revoluciju). Naš fizički prostor te vrijeme u različitom aspektima života i djelatnostima danas su pokriveni Internet stvarima (IoT), obradom velikih baza podataka (Big data), umjetnom inteligencijom (AI) i drugim inovativnim tehnikama, tehnologijama, poslovnim modelima i tehnološkim platformama, a sve kako bi se podržali različiti poslovni procesi i poslovno odlučivanje. Procesi koji će omogućiti realizaciju drugog stupa garantirajući konkurentnost, osigurati održivo upravljanje resursa te utjecati na održivost.

Digitalna platforma koja razumije korisnika i povezuje subjekte ruralnog i zdravstvenog turizma

Jedan od načina koji podupire realizaciju tih procesa je digitalna platforma za distribuciju hrane i usluge doživljaja, upravo kroz ruralni i zdravstveni turizam. U fokusu ove digitalne platforme je distribucija poljoprivrednih proizvoda domaćih OPG-ova i usluga doživljaja ruralnih krajeva kao tržišne nišu za njihov plasman. Ruralni turizam gotovo u cijelosti uključuje i nudi neku vrstu usluge doživljaja ruralnih područja, dok kod usluga zdravstvenog turizam to nije slučaj. Prodaja primarnih usluga zdravstvenog turizma (wellness, lječilišne i medicinske usluge), kao sastavnog dijela ukupne ponude ove platforme trebale bi biti svojevrstan magnet za privlačenje korisnika na korištenje njezinih funkcionalnosti kroz koji bi im se prezentirali i ponudili domaći poljoprivredni proizvodi (hranu sa domaćih OPG-ova) te raznovrsne usluge doživljaja ruralnih krajeva Republike Hrvatske.

Ekonomija doživljaja ili iskustvena ekonomija

Ova ekonomija zasniva se isključivo na doživljaju ili iskustvu pojedinca. Današnje društvo više nije zadovoljno samim proizvodom, robom ili uslugom kao krajnjom mjerom zadovoljstva. Takvo stanje proizlazi iz vremena u kojem živimo, razvoju tehnologije, ali i promjenama u očekivanjima, motivima i percepciji samog zadovoljstva. Doživljaj je emocija, a emocionalna vrijednost predstavlja ekonomsku vrijednost. Bilo da se radi o turizmu, marketingu ili prodaji, pružateljima tih usluga više nije cilj samo prodati već stvoriti posebno, po mogućnosti osobno i emotivno iskustvo, koje će još dugo ostati s njima i pružati im osjećaj ugode. Ekonomija doživljaja najčešće se veže uz turizam, kulturu i kreativne industrije. Jedan od izazova hrvatskog B2C gospodarstva je upravo nedostatak bilo kakvog doživljaja. Rješenje ovog izazova dostupno je kroz digitalnu platformu za distribuciju hrane i usluge doživljaja kroz ruralni i zdravstveni turizam, a razvili su je stručnjaci InfoDoma zahvaljujući sufinanciranim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj te partnerima u projektu Zavodom za informatičku djelatnost Hrvatske, Fakultetom organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu te Inovacijskim centrom Nikola Tesla, suradnikom na projektu.

Projekt “Centar kompetencija za digitalnu transformaciju prehrambene industrije na ruralnim područjima” (CEKOM), čija je ukupna vrijednost 13.140.060,37 kuna od čega je iznos bespovratnih EU sredstava 7.762.038,35 kuna, podržava, s aspekta geografske pokrivenosti, tri skupine ruralnih područja u Republici Hrvatskoj: seoska područja, otoke te brdsko-planinska područja. Projekt će imati najveću važnost za sve dionike u poljoprivredi, stočarstvu i proizvodnji hrane te za pružatelje usluga doživljaja ruralnih krajeva, kao i za pružatelje usluga ruralnog (agroturistička gospodarstva) i zdravstvenog turizma (specijalne bolnice, lječilišta wellness centri itd.).

Food & Rural CC – CEKOM je temelj pod kojim je digitalna platforma za ruralni i zdravstveni turizam nastala. Riječ je o inovaciji jer može unaprijediti postojeće stanje. Naime, ne postoji razvijena takva digitalna platforma kao niti cjeloviti portal/i za zdravstveni i ruralni turizam koji u svoj poslovni ekosustav uključuje i proizvođače zdrave domaće hrane te ostale sudionike ekosustava, kao što su pružatelji potpornih usluga kakvima InfoDom nudi kroz razvijenu platformu.

Digitalizacija ekonomije doživljaja

Sustav platforme za ruralni i zdravstveni turizam razvijen je tako da povezuje međusobno ovisne/komplementarne skupine poduzeća, ljudi i/ili stvari koje dijele standardizirana rješenja za obostrano korisne svrhe. Ima jaku komunikacijsku komponentu koja povezuje eksperte, regulatora, proizvođače i krajnje potrošače u jednu zajedničku platformu za širenje znanja o referentnim modelima i procesima u preradi i pakiranju hrane, iskustva primjene modernih tehnologija, savjetodavnim uslugama u pripremi i razvojima novih proizvoda.

Kao takva, digitalna platforma omogućuje razmjenu znanja o brojnim aspektima ruralnog i zdravstvenog turizma. A temeljni je cilj ubrzati razvoj ruralnih krajeva kroz razvoj ruralnog i zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj. Moguće je zaključiti kako je uspostava digitalne platforme za ruralni i zdravstveni turizam, svojevrsni katalizator ubrzanja ovog procesa.

Platforma pruža priliku za povezivanje velikog broja naših, do sada malih i nepovezanih ponuditelja različitih vrsta usluga u cjeloviti ekosustav s proizvodima veće dodane vrijednosti, koji se posjetiteljima svih platežnih moći mogu nuditi tokom cijele godine. Uz to, njeguju se i prirodne ljepote, štiti okolina i maksimalno uključuje lokalno stanovništvo. Kako postoje financijska sredstva najavljena za podršku projektima uspostave takve ponude nema nikakvih izgovora odnosno prepreka za njihovu realizaciju, pa će ovaj “drugi stup” vrlo brzo podupirati prvi stup potpore dohotku i stvaranju ekonomskih vrijednosti.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost tvrtke InfoDom d.o.o.

Foto: Infodom

New Report

Close