Sudska praksa: Samim oblikom proizvoda ne može se povrijediti pravo na žig

Autor: Mićo Ljubenko , 10. veljača 2019. u 22:00
Mićo Ljubenko

Nositelj prava na žig (zaštićeni znak) nema pravo zahtijevati zabranu stavljanja na tržište, nuđenje i skladištenje (i slično) proizvoda određenog oblika.

Pravno shvaćanju Vrhovnog suda RH, Revt 17/17 je da se samim oblikom proizvoda ne može povrijediti pravo na žig (zaštićeni znak).

Proizvodom se može povrijediti pravo na žig (zaštićeni znak) samo ukoliko je taj žig (zaštićeni znak) utisnut na proizvodu, otisnut na proizvodu ili je proizvod na drugi način obilježen tim znakom.

Nositelj prava na žig stoga ima pravo zahtijevati zabranu uporabe zaštićenog znaka, zabranu isticanja znaka na proizvodima na njihovim pakiranjima, zabranu nuđenja proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje pod zaštićenim znakom ili nuđenje ili pružanje usluga pod tih znakom, zabranu uvoza ili izvoza proizvoda obilježenih zaštićenim znakom te zabranu uporabe znaka na poslovnim dokumentima i u reklamiranju (čl. 7. st. 2. i 3. Zakona o žigu).

Dakle, nositelj prava na žig nema pravo zahtijevati zabranu stavljanja na tržište, nuđenje i skladištenje (i sl.) proizvoda određenog oblika.

Kada pakiranje proizvoda koje tuženik stavlja na tržište, nudi i skladišti (osvježivač zraka u obliku bora) ne sadrži znak koji je istovjetan žigu (zaštićenom znaku) tužitelja, to dakle pravilno nižestupanjski sudovi zaključuju da tuženik samim pakiranjem tih proizvoda nije povrijedio prava na žig tužitelja.

Komentirajte prvi

New Report

Close