Sudska praksa: Nužno je ishoditi upis dijela nekretnine u zemljišnu knjigu

Autor: Mićo Ljubenko , 11. kolovoz 2019. u 22:00
Mićo Ljubenko

U zemljišnim knjigama treba promijeniti sastav zemljišnoknjižnog tijela otpisom i pripisom čestica.

Prema stavu Vrhovnog suda RH u odluci Rev x 311/2018, dan je odgovor povodom izvanredne revizije na pitanje može li geometrijski odijeljeni dio nekretnine za koji nije formirana čestica zemlje biti predmet vlasničke zaštite, odnosno je li netko tko stekne pravo vlasništva na geometrijski odijeljenom dijelu nekretnine na temelju zakona ovlašten ishoditi upis stečenog prava u zemljišnoj knjizi.

Odgovor na revizijsko pitanje je da je onaj tko je stekao pravo vlasništva na geometrijski odijeljenom dijelu nekretnine na temelju zakona ovlašten sukladno navedenim odredbama, a u skladu s odredbom čl. 130.st.1. ZVDSP ishoditi upis tako stečenog prava u zemljišnoj knjizi.

Da bi predmet raspolaganja u pravnom prometu bila pojedina katastarska čestica, prema odredbi čl. 19.st.4. ZZK, treba se u zemljišnim knjigama promijeniti sastav zemljišnoknjižnog tijela otpisom i pripisom katastarskih čestica shodno odredbama čl. 145. – 162. ZZK.

Katastarske čestice za koje se uspostavlja drugačiji pravni status se izdvajaju u zasebno zemljišnoknjižno tijelo i upisuju u drugi zemljišnoknjižni uložak u kojem opet svi njegovi dijelovi imaju isti pravni status.

Komentirajte prvi

New Report

Close