Sudska praksa: Kada vjerovnik pravovremeno ne prijavi svoje potraživanje

Autor: Mićo Ljubenko , 07. travanj 2019. u 22:00
Mićo Ljubenko

Podnositelj je u konkretnom slučaju izgubio procesnu legitimaciju za vođenje parničnog postupka.

Ustavni sud RH je u svojoj odluci U-III/354/16 potvrdio stav VTS-a koji je ocijenio da je rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu doneseno sukladno mjerodavnim odredbama ZFPPN-a.

VTS je ocijenio da se u konkretnom slučaju ne radi o tražbini koja je priznata u postupku predstečajne nagodbe, niti je obuhvaćena predstečajnom nagodbom, niti o tražbini koja je osporena u postupku predstečajne nagodbe, slijedom čega je podnositelj izgubio procesnu legitimaciju za vođenje parničnog postupka.

Podnositelj nije, kao vjerovnik, pravovremeno prijavio svoje potraživanje prema dužniku (tuženiku) i nije sudjelovao u postupku radi sklapanja predstečajne nagodbe nad dužnikom, pa protekom roka za prijavu potraživanja u tom postupku, podnositelj više ne može voditi predmetni parnični postupak, slijedom čega je tužba pravilno odbačena. Ustavni sud primjećuje da se osporavajući razlozi istaknuti u ustavnoj tužbi iscrpljuju u ponavljanju razloga o kojima je valjano raspravljeno pred Visokim trgovačkim sudom.

VTS je detaljno obrazložio razloge zbog kojih nije prihvatio žalbene navode podnositelja, pa Ustavni sud ocjenjuje da je VTS iznio ustavnopravno prihvatljive razloge za njihovu ocjenu.

Prema ocjeni Ustavnog suda osporeno rješenje obrazloženo je na ustavnopravno prihvatljiv način, a u primjeni i tumačenju mjerodavnog prava nije utvrđena arbitrarnost ili samovoljnost.

Komentirajte prvi

New Report

Close