Sudska praksa: Član posade broda spašavatelja može tužbom ostvariti nagradu

Autor: Mićo Ljubenko , 23. prosinac 2018. u 22:00
Mićo Ljubenko

Članovi posade broda spašavatelja imaju tražbinu koja im daje uvjetno pravo na tužbu.

Prema pravnom stavu Visokog trgovačkog suda RH, Pž-1389/10 tužitelj, kao jedan od članova posade jedrilice koja je sudjelovala u spašavanju, aktivno je legitimiran izravnom tužbom protiv brodara spašene jedrilice tražiti nagradu za spašavanje.

Odredbom čl. 798. PZ-a je propisano da svaki član posade broda spašavatelja može nakon proteka godine dana od kada je spašavanje okončano tužbom prema brodaru spašenog broda ostvariti nagradu za spašavanje, i to u dijelu koji predstavlja njegov udio u toj nagradi, ako brodar spašavatelj nije podnio u tom roku tužbu za isplatu nagrade za spašavanje. 

Dakle, članovi posade broda spašavatelja imaju tražbinu koja im daje uvjetno pravo na tužbu, a ono ovisi od toga je li brodar broda spašavatelja u roku od godine dana od kada je spašavanje okončano podnio tužbu radi naplate nagrade za spašavanje.

Tek ako brodar spašavatelj u tom roku ne podnese tužbu, članovi brodara spašavatelja postaju procesno aktivno legitimirani u odnosu na brodara spašenog broda i stječu pravo na tužbu protiv brodara.

U spisu nema dokaza niti je itko tvrdio da je brodar spašavatelja u roku od godine dana od kada je spašavanje dovršeno podnio tužbu radi naplate nagrade za spašavanje.

Komentirajte prvi

New Report

Close