Pravni savjetnik: Gdje pravilno zbrinuti stiropor i otpad iz vrta

Autor: Poslovni.hr , 23. prosinac 2014. u 21:59
Foto: Matija Topolovec/PIXSELL

Pitanja tvrtki i odgovori stručnjaka.

Proizvođač koji proizvodi 200 kg opasnog otpada obvezan je izraditi Plan gospodarenja otpadom

Proizvođač koji proizvodi 200 kg ili više opasnoga otpada godišnje na određenoj lokaciji, obavezan je izraditi Plan gospodarenja otpadom na obrascu PGO – PO i to u roku od godine dana od dana početka rada, odnosno u roku od tri mjeseca nakon što je prvi put proizveo 200 i više kilograma opasnoga otpada u godinu dana. Iznimno proizvođač otpada nije dužan izraditi ovaj Plan ukoliko posjeduje važeću izjavu o okolišu sukladno propisu o uključivanju organizacija u sustav upravljanja okolišem i neovisnoga ocjenjivanja. Plan gospodarenja otpadom potrebno je dostaviti nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu, po mogućnosti u digitalnome obliku. Popis nadležnih tijela moguće je pronaći na internetskim stranicama Agencije za zaštitu okoliša www.azo.hr

Gdje pravilno zbrinuti stiropor?

Stiropor je materijal u koji su često pakirane razne lomljive stvari poput posuđa ili elektroničkih uređaja poput računala. S obzirom na njegovu namjenu, građani često u  svojim kućanstvima imaju manje količine stiropora koje je potrebno pravilno zbrinuti. Stiropor nije prihvatljivo odlagati u miješani komunalni otpad. Također, ne smije se odlagati niti u kontejnere za PET ambalažu, već ga je  potrebno na pravilan način zbrinuti kako ne bi došlo do onečišćenja okoliša. Pravilnim zbrinjavanjem stiropora građani mogu pridonijeti smanjenju otpada i čišćem okolišu. Građani imaju mogućnost donijeti stiropor u reciklažno dvorište gdje besplatno mogu zbrinuti, osim stiropora, razne vrste otpada, kao što su otpadni papir, drvo, metal, staklo, plastika, tekstil, glomazni otpad, elektronički otpad poput hladnjaka i perilica, otpadne gume, akumulatori i baterije, problematični otpad poput boja, lakova i sredstva za čišćenje, građevinski otpad.

Gdje zbrinuti otpad iz vrta – grane, biljke, travu, lišće?

Grane, biljke, travu i lišće ubrajamo u otpad koji nazivamo biootpadom. U biootpad, osim otpada iz vrta, ubrajamo i kuhinjski otpad – ostatke od pripreme hrane. Bioootpad je potrebno odvajati od miješanog komunalnog otpada jer se time dobiva vrijedna sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Najbolji način zbrinjavanja otpada iz vrta je kompostiranje u vlastitom vrtu. Kompost hrani biljke, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu i pogoduje rastu korjenitog bilja. Biootpad je moguće odlagati i u posebno namijenjene kante za tu vrstu otpada. Ukoliko građani nemaju mogućnost kompostiranja otpada u vlastitom vrtu, ili odlaganja u za to predviđene kante, takvu vrstu otpada mogu predati u reciklažno dvorište ili kompostanu ukoliko ona postoji u njihovoj blizini.

Komentirajte prvi

New Report

Close