Za samo 4 sata trgovanja zaradili čisti prihod od 2 milijuna kuna

Autor: Poslovni.hr , 17. rujan 2019. u 13:38
Jamstvo podrijetla se izdaje ili za proizvedenu električnu energiju iz postrojenja koje koristi obnovljivi izvor energije ili iz visokoučinkovitog kogeneracijskog postrojenja/FOTOLIA

Povlašteni proizvođači u sustavu poticanja i koja imaju pravo na poticajnu cijenu nemaju pravo na sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla.

Direktivom 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora energije i dopuni te naknadnom ukidanju Direktive 2001/77/EZ i Direktive 2003/30/EZ uvedena je obveza uspostavljanja sustava jamstva podrijetla i to izričito u svrhu objavljivanja podataka o primarnom izvoru energije (eng. disclosure) kako je navedeno u Direktivom 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije  kojom se ukida Direktiva 

2003/54/EZ. Temeljem regulatornog okvira za implementaciju sustava jamstva podrijetla u Republici Hrvatskoj, HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (HROTE) odgovoran je za izdavanje jamstva podrijetla električne energije te za vođenje registra jamstava podrijetla električne energije u RH. Tijekom 2014. godine uspostavljen je informatički sustav jamstva podrijetla električne energije tj. hrvatski registar jamstava podrijetla, a potpuna implementacija registra započela je u veljači 2015. godine kada su u registru registrirani prvi korisnici registra.

Povlašteni proizvođači
Jamstvo podrijetla (eng. Guarantees of Origin – GO) je elektronička isprava sa svrhom dokazivanja podrijetla energije kupcu na način da je određeni udio električne energije koju koristi za svoju potrošnju proizveden iz određenog primarnog izvora energije i treba biti standardizirane veličine od 1 MWh. Jamstvo podrijetla se izdaje ili za proizvedenu električnu energiju iz postrojenja koje koristi obnovljivi izvor energije ili iz visokoučinkovitog kogeneracijskog postrojenja, isključivo na zahtjev povlaštenog proizvođača. 

Povlašteni proizvođači u sustavu poticanja i koja imaju pravo na poticajnu cijenu nemaju pravo na sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla. Organizacija Association of Issuing Bodies regulira europski sustav certificiranja energije – EECS, kojoj se HROTE pridružio kao punopravan član 23. svibnja 2014. godine. Nacionalni protokol implementacije sustava jamstva podrijetla mora biti napisan u skladu s EECS pravilima, nacionalnim zakonima i operativnim procedurama. Organizacija svake godine izrađuje godišnje izvješće za prethodnu godinu o radu organizacije i radu tijela za izdavanje jamstva podrijetla – članova promatrača i članova s punopravnim članstvom. U skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, HROTE je kao voditelj EKO bilančne grupe koju čine povlašteni proizvođači električne energije za koje je na snazi ugovor o otkupu električne energije sklopljen sukladno tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije (povlašteni proizvođači u sustavu poticanja), s početkom 2019. godine dio proizvedene električne energije započeo prodavati na tržištu električne energije i to putem trgovačkih platformi HRVATSKE BURZE ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o. (CROPEX).

Prelaskom na tržišnu prodaju električne energije od strane HROTE-a, otvorila se također i mogućnost uspostave sustava prodaje jamstava podrijetla električne energije na tržišnim osnovama, upravo za električnu energiju proizvedenu od strane povlaštenih proizvođača u sustavu poticanja. Naime, jamstva podrijetla za proizvodnju električne energije iz predmetnih postrojenja moguće je izdavati unutar hrvatskog registra jamstva podrijetla te ih prodavati sudionicima na tržištu električne energije po tržišnim načelima, tj. putem dražbi jamstava podrijetla. 

Planiran volumen od 30% energije
HROTE je odlučio da će tijekom 2019. godine za dio električne energije povlaštenih proizvođača u sustavu poticanja koja je putem EKO bilančne grupe prodana na tržištu električne energije izdavati jamstva podrijetla električne energije, koja će se zatim prodavati na tržištu putem dražbi jamstava podrijetla korištenjem CROPEX-ove IT trgovačke platforme za održavanje dražbi. 

Nakon zaključenja dražbe i uspješne kupoprodaje jamstva podrijetla prikupljena sredstva se prenose u fond sustava poticanja. Dana 29. kolovoza 2019. uspješno je održana prva dražba jamstva podrijetla električne energije iz elektrana povlaštenih proizvođača u sustavu poticanja od strane CROPEX-a iz prvog kvartala 2019., na kojoj je prodano ukupno 263.889 jamstava podrijetla po cijeni od 0.31 EUR/JP. Druga dražba (drugi kvartal 2019.) održana je 30. kolovoza 2019. na kojoj je prodano ukupno 194.049 jamstava podrijetla po cijeni od 0.91 EUR/JP.

Za prve dražbe jamstava podrijetla održanoj na trgovačkoj platformi CROPEX-a ukupno je bilo registrirano 11 sudionika dražbe, od čega je na prvoj dražbi aktivno sudjelovalo 9 sudionika, a ukupan broj aktivnih sudionika na drugoj dražbi bio je 7. HROTE je uz talijanske i luksemburške voditelje Registara među prve tri zemlje članice EU koje su pokrenule dražbe jamstava podrijetla u korist sustava poticanja. Za 2019. godinu planirani postotak odnosno dio električne energije povlaštenih proizvođača u sustavu poticanja koji će se prodavati je 30%.  Od ukupne proizvodnje električne energije u sustavu poticanja za navedenu godinu (3.020.000 MWh) volumen od 30% (906.000 MWh) električne energije se planira prodati na CROPEX-u kao i pripadajuća jamstva podrijetla. 

Komentirajte prvi

New Report

Close