Svijest o nužnosti osiguranja potraživanja sve veća kod hrvatskih poduzetnika

Autor: Promo , 15. travanj 2013. u 07:00
Ilustracija

Quelle, General Motors, Enron, Swissair, Kodak, Parmalat samo su neke od poznatih i uglednih svjetskih kompanija sa dugogodišnjom tradicijom poslovanja.

Quelle, General Motors, Enron, Swissair, Kodak, Parmalat samo su neke od poznatih i uglednih svjetskih kompanija sa dugogodišnjom tradicijom poslovanja. Sve su poslovale na zapadnoeuropskim tržištima, uredno podmirivale obveze plaćanja prema svojim dobavljačima te su uživale ugled renomiranih uspješnih svjetskih kompanija. Svako poduzeće koje bi neku od navedenih kompanija imalo u portfelju kupaca, smatralo bi velikim poslovnim uspjehom jer su sve mogle svesti pod pojam SIGURAN KUPAC.

No, danas također imaju zajedničku karakteristiku – STEČAJ!

Saznajte više na www.hkosig.hr!

Slične primjere propadanja uglednih kompanija sa dugom tradicijom poslovanja također svakodnevno gledamo i u Hrvatskoj.

Navedeni primjeri govore kako je pojam sigurnog kupca mit te kao takav u današnjem tržišnom poslovanju više ne postoji!

Statističke procjene ukazuju na trend porasta nelikvidnih poduzeća i porast broja stečajeva, ne samo u Hrvatskoj već i susjednim zemljama kao i mnogim zemljama Europske unije.

Odgovor na probleme neplaćanja kupaca leži u proizvodu osiguranja potraživanja. Jedina osiguravajuća kuća u RH koja se sustavno bavi ovom vrstom osiguranja je Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. koje kroz svoje proizvode osigurava rizike neplaćanja kupaca uslijed stečaja, ovrhe, predstečajne nagodbe ili zbog narušene likvidnosti.

O potrebi osiguranja potraživanja govori i činjenica da su potraživanja sastavni dio imovine društva koja u prosjeku čini cca 50% (slika 1), a jedini je neosigurani dio imovine u bilanci.

Slika 1. prosječni udio potraživanja u imovini društva

Drugi ključni razlog leži u utjecaju nenaplaćenih potraživanja na poslovanje društva odnosno koliko dodatnog prihoda je potrebno ostvariti da bi se nadoknadili i najmanji gubici nastali uslijed nenaplaćenog potraživanja:

*Društvo koje posluje uz profitnu maržu od 5% za pokriće relativno malog nenaplaćenog potraživanja od 15.000 EUR mora povećati svoj prihod za 300.000 EUR 

Poduzeća u tržišnom poslovanju vrlo često nemaju veliku pregovaračku moć spram svojih kupaca kad se radi o uvjetima plaćanja. Kupci diktiraju uvjete poslovanja pri čemu najčešće uvjetuju odgodu plaćanja, a svaka odgoda plaćanja veže na sebe rizik neplaćanja.

Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. kroz svoje proizvode preuzima rizike koji dovode do neplaćanja, a osnovni proizvodi su:

1. OSIGURANJE CJELOKUPNOG PROMETA – Polica osiguranja koja pokriva cjelokupni promet koji osiguranik ostvaruje na otvoreno tj. uz odgodu plaćanja
2. OSIGURANJE POJEDINIH TRŽIŠTA – Polica osiguranja koja pokriva sve kupce s kojima osiguranik posluje uz odgodu plaćanja na određenom tržištu
3. OSIGURANJE KLJUČNIH KUPACA – Polica osiguranja koja pokriva ključne kupce s kojima osiguranik posluje uz odgodu plaćanja

Moguće je ugovoriti osiguranje stečaja i produženog neplaćanja kupaca zajedno sa troškovima naplate potraživanja za domaće ili inozemna tržišta.

Rezultat je polica osiguranja potraživanja koja pruža kombinaciju zaštite od financijskog gubitka uslijed neplaćanja kupaca i upravljanja rizicima vezanim uz naplatu potraživanja. 

Saznajte više na www.hkosig.hr!

New Report

Close