Prijavljen projekt Urbane aglomeracije Split težak 62,7 mil €

Autor: Poslovni.hr , 25. srpanj 2016. u 12:10
Foto: Thinstotk

Grad Split, kao grad nositelj Urbane aglomeracije Split, zajedno s ostalih 12 gradova i općina koji ulaze u obuhvat Urbane aglomeracije Split, gradovima Kaštelima, Omišom, Sinjem, Solinom, Trogirom te općinama Dicmom, Dugim Ratom, Dugopoljem, Klisom, Lećevicom, Mućem te Podstranom započeo je aktivnosti na formiranju obuhvata Aglomeracije.

Grad Split, kao nositelj Urbane aglomeracije Split, dostavio je kompletnu dokumentaciju Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za prijavu projekta Urbane aglomeracije Split na otvoreni Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam), a kojim je određena indikativna alokacija za projekte Urbane aglomeracije Split u iznosu od 62,7 mil €.

Projektna dokumentacija se sastoji od 1.103 stranice različitih dokumenata, odluka, izvješća, a najveći i najvažniji segment se odnosi na nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split kao i prijedlog doprinosa ITU mehanizma provedbi Strategije. U istome je naveden prijedlog mjera Strategije putem unaprijed definiranih ITU specifičnih ciljeva koji se odnose se na čisti urbani prijevoz, razvoj integriranih turističkih programa baziranih na kulturnoj baštini, korištenje brownfield lokacija, unaprjeđenje javnog sustava toplinarstva, razvoj sustava poduzetničke infrastrukture, unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti ponude obrazovnih programa cjeloživotnog učenja, održivu integraciju nezaposlenih osoba, razvoj i podizanje kvalitete strukovnog obrazovanja, razvoj deinstitucionaliziranih usluga socijalne skrbi kao i jačanje socijalne uključenosti. Konkretni projekti i grant sheme Urbane aglomeracije Split koji će se financirati putem ITU mehanizma će biti definirani do kraja 2016.g., a po završetku sektorskih dijaloga s nadležnim ministarstvima. Sektorski dijalozi se nastavljaju u rujnu 2016.g. nakon objave rezultata natječaja, s odabranim urbanim aglomeracijama i urbanim područjima.

ITU je novi mehanizam, kako u EU tako i u RH, uveden u financijskom razdoblju 2014. – 2020. u svrhu jačanja uloge najvećih gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Urbanim aglomeracijama i  područjima u RH je na  raspolaganju 345 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije za provedbu specifičnih ciljeva ITU mehanizma za 2014.-2020. Na temelju Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014.− 2020., Hrvatska je odredila da će se u urbanim područjima s najvišom koncentracijom stanovništva i odgovarajućim kapacitetima provoditi projekti urbanog razvoja putem ITU mehanizma. Zakonom o regionalnom razvoju RH definirane su 4 urbane aglomeracije: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek te 3 veća urbana područja: Zadar, Pula i Slavonski Brod.
 

Grad Split, kao grad nositelj Urbane aglomeracije Split, zajedno s ostalih 12 gradova i općina koji ulaze u obuhvat Urbane aglomeracije Split, gradovima Kaštelima, Omišom, Sinjem, Solinom, Trogirom te općinama Dicmom, Dugim Ratom, Dugopoljem, Klisom, Lećevicom, Mućem te Podstranom započeo je  aktivnosti na formiranju obuhvata Aglomeracije, osnivanju radnih tijela za izradu i provedbu Strategije – Koordinacijskog vijeća, Partnerskog vijeća, tematskih radnih skupina, kao i fokus grupa još u srpnju 2015.g. U kolovozu 2015.g. je potpisan sporazum o izradi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split između Grada Splita, kao nositelja izrade, te Sveučilišta u Splitu, kao izrađivača Strategije, U tom periodu je održano preko 30 različitih sastanaka, a na kojima je sudjelovalo preko 850 predstavnika javnog, privatnog, civilnog sektora te predstavnika Sveučilišta u Splitu i radnog tima Grada Splita, a sve s ciljem što kvalitetnije i sveobuhvatnije izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split do 2020.godine što je rezultiralo i velikim brojem projektnih prijedloga.

Rad na ovoj strategiji potvrdio je koliko je zajedničko planiranje važno ne samo za razvoj Splita nego i svih susjednih općina i gradova. Grad Split svoj razvoj mora sagledavati zajedno s gradovima i općinama u okruženju, a susjedne jedinice lokalne samouprave prepoznale su da je Split taj koji mora biti nosilac razvoja, lokomotiva. Ističem da je ovo prvi zajednički strateški dokument,  i jedinstvena prilika za dobivanje 62 milijuna eura iz EU fondova  kojima  ćemo financirati vitalne projekte za područje aglomeracije– naglasio je Goran Kovačević, zamjenik gradonačelnika Splita i predsjednik Partnerskog vijeća te član Koordinacijskog vijeća za Urbanu aglomeraciju Split.

Komentirajte prvi

New Report

Close