Pod sumnjom za kartel poduzetnik može tražiti nagodbu s AZTN-om

Autor: Suzana Varošanec , 25. ožujak 2021. u 13:02
FOTO: Pixabay

Novo rješenje ocjenjuje se kao poticajno za procesuiranje kartelskog djelovanja, a doprinosi učinkovitosti i procesnoj ekonomičnosti postupka, i ako prihvati prijedlog za nagodbu, Agencija će umanjiti iznos novčane kazne u rasponu od 20-30% od ukupnog iznosa, koji bi se toj stranci u postupku izrekao bez podnošenja prijedloga za nagodbu.

Pravo tržišnog natjecanja, očito vrlo dinamično područje, očekuju najnovija zakonska rješenja: aktualnim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (EU) – koji je danas na dnevnom redu usvajanja Vlade, naše nacionalno zakonodavstvo iz područja zaštite tržišnog natjecanja usklađuje se s pravnom stečevinom Europske unije. U paketu izmjena kao poduzetnicima bitan sadržaj, ključno je prenošenje u naš poredak 4 nova pravna instituta. Time se proširuju i procesne ovlasti u djelovanju AZTN-a kao nadležnog tijela za provedbu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (ZZTN), ali se i poduzetnicima pod sumnjom za kartele nude neke nove opcije poput njihove inicijative za nagodbu.

Novi pravni instituti su „Obvezni razgovori“, „Dnevne novčane kazne“, „Jedinstveni instrument“ i „Nagodbe u postupcima utvrđivanja zabranjenih sporazuma“.

Prema zakonskom prijedlogu, u fazi prije pokretanja postupka, a radi utvrđivanja dostatnih indicija za pokretanje postupka po službenoj dužnosti, kao i tijekom postupka, Agencija je ovlaštena pisanim zahtjevom pozvati radi saslušanja bilo kojeg predstavnika poduzetnika ili udruženja poduzetnika, bilo kojeg predstavnika drugih pravnih osoba i bilo koju fizičku osobu, ako bi te osobe mogle imati informacije od značaja za primjenu odredbi zakona zaštiti tržišnog natjecanja te članka 101. ili članka 102. Ugovora o funkcioniranju EU (UFEU). Pritom, informacije dobivene tijekom obveznih razgovora, ne smiju se upotrijebiti kao dokazi u svrhu izricanja sankcija toj fizičkoj osobi ili njezinoj bliskoj rodbini.

U slučaju vođenja postupka zbog sumnje na zabranjeni sporazum (članak 8. ZZTN-a), stranka protiv koje se postupak vodi može AZTN-u podnijeti pisani prijedlog za nagodbu. Time dobrovoljno i u cijelosti priznaje povredu te daje pisanu izjavu da neće osporavati rješenje AZTN-a kojim se povreda utvrđuje. Ovim institutom, kako se smatra, doprinosi se učinkovitosti i procesnoj ekonomičnosti postupka, i ako prihvati prijedlog za nagodbu, Agencija će umanjiti iznos novčane kazne u rasponu od 20-30% od ukupnog iznosa, koji bi se toj stranci u postupku izrekao bez podnošenja prijedloga za nagodbu. Novo se rješenje za predstojeću praksu ocjenjuje kao dobro i moguće vrlo poticajno za procesuiranje kartelskog djelovanja.

Pravni institut „Dnevne novčane kazne“ omogućuje Agenciji kažnjavanje poduzetnika i udruženja poduzetnika, koji ne postupi po određenim zahtjevima AZTN-a. Također, posebno se uređuje izricanje novčane kazne u slučaju kada je povredu počinilo udruženje poduzetnika. Kroz sadržaj novog obrasca „Jedinstveni instrument“, a kada zaprimi od tijela podnositelja zahtjeva druge države članice EU, Agencija će izvršiti pravomoćnu odluku tog tijela kojom je izrečena novčana kazna ili dnevna novčana kazna.

Na dan 31. prosinca 2019., AZTN je imao ukupno 15 predmeta iz područja tržišnog natjecanja, s time da se veliki dio njihovih aktivnosti odnosio na predmete vezane uz utvrđivanje zabranjenih horizontalnih sporazuma između poduzetnika (kartela). Prema Zakonu, zabranjeni su sporazumi poduzetnika, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje poduzetnika, koji kao cilj ili posljedicu imaju narušavanje tržišnog natjecanja. Sklapanje zabranjenih sporazuma predstavlja najtežu povredu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

“AZTN je u 2019. u području utvrđivanja zabranjenih sporazuma proveo prethodno ispitivanje stanja na 8 mjerodavnih tržišta, kako bi utvrdio ima li dostatno uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. Ukupno je riješio 25 predmeta iz ovog područja, a utvrđeno je postojanje 2 kartela, u kojima je više poduzetnika konkurenata međusobno dogovaralo cijene svojih usluga i tako štetilo korisnicima usluga dogovarajući više cijene od tržišnih. Do odlučujućih dokaza u predmetima, AZTN je došao informacijom od korisnika usluga, odnosno putem nenajavljenih pretraga forenzičkom obradom podataka”, navodi se u Godišnjem izvješću o radu AZTN-a za 2019.”.

Ovim izmjenama uredit će se i mogućnost da se sadašnjim i bivšim direktorima, rukovoditeljima i drugim zaposlenicima poduzetnika koji su AZTN-u podnijeli zahtjev za oslobađanjem novčane kazne u okviru pokajničkog programa, neće izreći sankcija u upravnom postupku i upravnom sporu, u vezi s njihovim sudjelovanjem u zabranjenom horizontalnom sporazumu (kartelu) ili tajnom kartelu na koji se odnosi zahtjev za oslobođenje od novčanih kazni.

Komentirajte prvi

New Report

Close