Mazars: ‘Dodatni krug poreznih rastereećnja razlog za novi optimizam’

Autor: Suzana Varošanec , 26. studeni 2020. u 12:38
Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Uz prijedloge nove porezne reforme koje Vladi pristižu s više adresa, uključujući i one od strane Udruge Glas poduzetnika, u očekivanju današnjeg usvajanja paketa izmjena u poreznom sustavu kroz petu reformu, od predviđenih promjena u sustavu oporezivanja dohotka, PDV-a i dobiti svakako se mogu istaknuti one već najavljivane, odnosno koje su nesporne.

U sklopu izmjena Zakona o porezu na dohodak posrijedi su intervencije koje se odnose na dohodak od imovine i to kod najma nekretnina i pokretnina. Zatim, najavljeno je umanjenje poreznih stopa s 24% na 20% te s 36% na 30% koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih dohodaka, kao i s 12% na 10% koje se primjenjuju pri oporezivanju konačnih dohodaka (npr. isplata udjela i dividendi vlasnicima fizičkim osobama) te paušalnog oporezivanja djelatnosti.

Uz uvođenje nacionalne naknade za starije osobe kako bi se smanjio rizik od siromaštva i socijalne isključenosti, predviđa se ukidanje oporezivanja godišnjom stopom od 24% poreznih obveznika s ostvarenim dodatnim primitcima po osnovi drugog dohotka (npr. od autorskog rada) i to do visine peterostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka, odnosno do 12.500 kn. Kod dohotka od imovine od najma nekretnina (i pokretnina), za poreznog obveznika uvodi se obveza dostave isprava koje se tiču najamnine poreznoj administraciji u roku od 8 dana od njihova nastanka. Također, javni bilježnik koji ovjeri dokumente o najamnini bit će obvezan dostaviti jedan primjerak elektronskim putem najkasnije u roku od 30 dana, u suprotnomu slučaju prijete prekršajne kazne.

“Dodatno, u slučaju utvrđivanja dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena primijeniti će se stopa od 30% (umjesto dosadašnjih 36%), ali će se utvrđeni porez uvećati za 100% (do sada uvećanje 50%)”, navodi Mazarsov stručnjak za poreze Pere Mioč pojašnjavajući da je ovaj dodatni krug poreznih rasterećenja zapravo razlog za novi optimizam, a o čemu svjedoče i naši rezidenti koji žive izvan RH.

Isto tako ranije najavljene izmjene Zakona o PDV-u tiču se ukidanja oslobođenja od plaćanja PDV-a za male pošiljke uvezene u EU čija je vrijednost manja od 22 eura kao i povećavanja praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama s 7,5 milijuna kuna na 15 milijuna kuna. Time je obuhvaćeno i izjednačavanje primjene oslobođenja od PDV-a u pogledu obrambenih napora koji se poduzimaju u okviru EU s oslobođenjem od PDV-a koje se primjenjuje na iste u okviru NATO-a. Također, predviđeno je proširenje mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu radi rasterećenja poreznih obveznika u smislu angažmana financijskih sredstava za plaćanje PDV-a pri uvozu.

Podsjetimo, ove izmjene se inače u najvećem dijelu odnose na usklađenje s Direktivama Vijeća (EU) u pogledu određenih obveza PDV-a za isporuku usluga i prodaju robe na daljinu, s učinkom od 1. srpnja 2021., što će dovesti do pojednostavljenja pravila vezanih na obavljanje usluga i prodaju dobara na daljinu. Hrvatski porezni obveznici plaćat će PDV neke druge države članice kada vrijednost navedenih isporuka prijeđe prag od 77.000 kuna. S time u vezi, nacrtom izmjena Zakona predviđa se i ukidanje dosadašnjeg praga za isporuku dobara na daljinu od 270.000 kn.
Također, regulira se nova PDV prijava uvedena za poseban postupak oporezivanja namijenjen za evidenciju isporuka u druge države članice od strane hrvatskih poreznih obveznika koji su prešli prag u tim drugim državama članicama, uz obvezu osiguranja dodatne evidencije vezano za takve isporuke. Pri tome, nove odredbe kod prodaje robe na daljinu neće se primjenjivati kod isporuke novih prijevoznih sredstva niti na dobra koje isporučitelj ili druga osoba za njegov račun, sastavlja ili postavlja s ili bez probnog rada. Nova pravila vezana su i za pojednostavljenje kod isporuke usluga i prodaje robe na daljinu koje će se primjenjivati na porezne obveznike iz trećih zemalja, a pod određenim uvjetima.

Intervencijama u Zakon o porezu na dobit predviđeno je smanjenje porezne stope s 12% na 10% za male i srednje porezne obveznike koji ostvaruju prihode do 7,5 milijuna kuna, što obuhvaća veliki broj poreznih obveznika Usto, među najvažnijim izmjenama smatra se novi porezno priznati tretman rashoda kreditne institucije kroz otpis iznosa potraživanja u postupku rekonstruiranja odobrenih kreditnih plasmana s pripadajućim kamatama čija je vrijednost zbog otežane mogućnosti naplate usklađena u skladu s propisima HNB-a. Uvodi se obveza bankama da dužniku i jamcu dosatve pisanu izjavu o odricanju od prava naplate otpisanog iznosa potraživanja, odnosno o prestanku njihove obveze u navedenom iznosu otpisa, pri čemu iznos otpisanog duga neće biti uključen u oporezive prihode odnosno primitke.

Dodatno, predviđeno je smanjenje porezne stope poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti, inozemnim osobama koje nisu fizičke s 12% na 10% zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak koji za dohodak od kapitala (dividende i udjela u dobiti) smanjuje poreznu stopu s 12% na 10%. Također, predviđeno je smanjenje stopa poreza po odbitku s 15% na 10% za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša).

Komentirajte prvi

New Report

Close