Lokalne zajednice imaju priliku postati pokretači nacionalne energetske politike

Autor: PD VL native tim , 30. kolovoz 2021. u 22:00
Foto: PD

Osim spremnosti za projekte, mogu kreirati prostorne planove kako bi se oni razvijali u najprikladnijim područjima.

Lokalne uprave će igrati sve važniju ulogu u energetskoj tranziciji i prijelazu na potpuno obnovljive, pametne i decentralizirane energetske sustave. S velikim neiskorištenim površinama, središnjom ulogom u prostornom planiranju, te bliskom suradnjom s ključnim dionicima, lokalne vlasti dobro su opremljene za ubrzavanje energetske tranzicije.

Kako bi se razvilo pozitivno okruženje za razvoj projekata obnovljivih izvora energije i stvorilo novu ulogu lokalne vlasti u klimatskom i energetskom planiranju, potrebno je bolje razumijevanje njihove uloge u oblikovanju i realizaciji energetske politike i njenih ciljeva.

Istraživanja na razini EU zemalja su pokazala da se realizacija projekta obnovljivih izvora energije povećala za tri puta u ruralnim područjima Europske unije u usporedbi s urbanim područjima.

Obnovljivi izvori se radi resursa koje koriste razvijaju u niže razvijenim područjima i bila bi šteta da lokalne zajednice ne prepoznaju i iskoriste prilike koje dolaze s infrastrukturnim projektima kako bi ubrzali postizanje vlastitih ciljeva i s vremenom postali aktivni kreatori nacionalne energetske politike.

Važnost za lokalnu zajednicu

Podrška lokalne zajednice i lokalne vlasti je jedan od glavnih elementa za uspješnu primjenu energetske politike i ostvarivanje zadanih ciljeva.

Hrvatska je već prošla prvi krug realizacije projekata iz obnovljivih izvora energije te su gradovi i općine na čijem teritoriju se nalaze projekti ostvarili niz pogodnosti. S jedne strane su to pogodnosti monetarne prirode poput energetske rente, komunalne naknade i sudjelovanje u projektima od lokalne važnosti za zajednicu.

3

puta više povećala su se ulaganja u OIE u ruralnim nego u urbanim područjima Europske unije

S druge strane tu su i ne monetarne pogodnosti koje indirektno podupiru razvoj u svojoj sredini i dugoročno podižu kvalitetu života zajednice u kojima se nalaze.

Samo neki od indirektnih primjera su korištenje inače teško iskoristivih površina i razvoj elektroenergetske infrastrukture u korist potrošača. Krčenje nepristupačnih područja, gradnja šumskih i pristupnih puteva direktno pomažu u smanjenju rizika od požara te se često i investira u razvoj lokalnih DVD-ova.

Novim zakonom o tržištu električne energije čije se izglasavanje u Saboru očekuje do kraja godine te premijskim sustavom ulazimo u drugu fazu energetske tranzicije s fokusom na integraciju obnovljivih izvora energije u lokalne zajednice i njihovu aktivnu ulogu u realizaciji projekata na njihovom području.

Lokalne vlasti su u najbližem kontaktu s građanima i one su zaslužne za primjenu nacionalnih politika na lokalnoj razini jer one najbolje poznaju lokalne čimbenike, razvojne uvjete, kao i potrebe lokalnih zajednica.

Zato je od iznimne važnosti i aktivno sudjelovanje lokalne vlasti u energetskom razvoju; to počinje prvenstveno sa zanimanjem i spremnosti za sudjelovanje u novim projektima, pokretanjem postupka izmjene prostornih planova kako bi se energetski projekti razvijali u najprikladnijim područjima.

Lokalna vlast je ključan kanal za suradnju između projekta i zajednice u kojima se oni nalaze. S time se slaže i Vjeka Ercegovac iz VSB Obnovljiva Energija Hrvatska, društva koji je dio VSB grupe, jednog od vodećih europskih privatnih investitora u sektoru OIE.

VSB na mnogim europskim tržištima aktivno sudjeluje u fazi razvoja i rada vjetroelektrana; od početne ideje i izgradnje do operativnog upravljanja, obnove kapaciteta i demontaže. “Situacija u Hrvatskoj ne razlikuje se mnogo od ostatka EU, zato VSB u svim zemljama stavlja fokus na integriranost projekta u lokalnu zajednicu.

Na taj način je lokalna samouprava u mogućnosti spojiti novo znanje s vlastitim iskustvima te to pretvoriti i vlastite projekte u OIE sektoru“, kaže Vjeka Ercegovac i ističe kako su prepreke s kojima se lokalna administracija susreće spori procesi izmjena i dopuna prostornih planova koji onda onemogućuju brzu uspostavu novih lokacija za projekta OIE-a, dugotrajni proces razvoja koji onda često obeshrabri lokalnu zajednicu.

Suradnja javnog i privatnog

Dani kada su novi projekti gledani sa solidnom dozom skepticizma i inertnosti su iza nas te se sve češće susrećemo s poduzenim načinom upravljanja u lokalnim upravama.

Energetski projekti ovdje mogu biti privlačan izbor zbog sve veće vrijednosti koja se ostvaruje na lokalnoj razini i sposobnosti projekata da postignu šire društvene i ekološke prioritete.

Preduvjet za energetsku tranziciju i ostvarenja ciljeva Nacionalnog plana su sinergija između investitora koji donosi kapital i know-how, spremnosti lokalne zajednice na stvaranje preduvjeta i zakonodavne vlasti da pripremi pravni okvir.

* Sadržaj omogućio VSB

New Report

Close