Jasna komunikacija alfa je i omega uspješne obnove

Autor: PD VL native tim , 25. veljača 2021. u 22:00
Foto: PD

Digitalni alati su od velike pomoći kada se nastoji izbjeći gubljenje vremena i novaca te produljenje rokova.

Premda su svi svjesni da na potrese ne možemo utjecati i da nažalost pogađaju metropole i okolicu, na posljedice i njihovo uklanjanje svakako se može. Iz tvrtke PlanRadar ističu kako je upravo jasna projektna komunikacija ključna za učinkovitost obnove građevina oštećenih u potresu.

Za kvalitetnu obnovu potrebna je opsežna stručna dijagnoza postojeće konstrukcije, važan alat za daljnje odluke o tome kako tehnološki pristupiti projektu te za realnu procjenu troškova potrebnih radova, a za stručnu dijagnozu osim znanja nužno je imati i preglednu dokumentaciju.

Nakon inicijalne procjene građevinskih stručnjaka o tome je li zgrada nakon potresa sigurna za korištenje i ukoliko je odlučeno da je građevina prikladna za obnovu, kreće se u izradu projekta obnove tj. popravka i ojačavanju građevina koje su pretrpjele štete.

Jasna komunikacija je u planiranju obnove potresom pogođenih područja od krucijalne važnosti, stoga su digitalni alati od velike pomoći kada se nastoji izbjeći gubljenje vremena i novaca te produljenje rokova. Analiza i procjena stanja stradalih objekata već na licu mjesta generiraju golemu količinu podataka.

Da bi daljnja obrada podataka mogla teći bez poteškoća, treba ih prikupljati i komunicirati sistematizirano i centralizirano. Ovdje digitalizacija igra važnu ulogu, jer platforme u oblaku poput aplikacije PlanRadar mogu funkcionirati kao repozitorij svih relevantnih podataka o baš svakoj zgradi na potresom pogođenom području, svejedno radi li se o obiteljskoj kući ili stambenom bloku.

“Uz digitalne alate proces poslijepotresne obnove može se znatno ubrzati jer je komunikacija jasna, brza i precizna, a podaci o čitavom gradu dostupni su na dlanu svakome tko ih treba da bi obavio vlastite zadatke koji se tiču obnove”, kaže Bojan Petković, regionalni direktor tvrtke PlanRadar za jugoistočnu Europu.

Podaci koji su uz samo nekoliko klikova sakupljeni na terenu potom se mogu dijeliti sa svima koji za to imaju potrebu – svejedno jesu li to investitori, regulatori, komore, institucije i slično. Tada svi koji sudjeluju u projektu obnove u svakom trenutku imaju pristup ažurnim podacima.

Spas za cijeli grad

U kritičnim trenucima nakon potresa, kada je potrebno vrlo brzo stvoriti veliku količinu dokumentacije o stanju mnogih građevina, široko dostupni te jednostavni alati mogu biti od velike koristi.

Uz PlanRadar, stručnjaci mogu stvoriti trajno koristan snimak već prilikom inicijalnog obilaska objekta, brzinski bilježeći sve informacije o stanju i šteti izravno na mobilnom uređaju, a softver se može u samo nekoliko klikova prilagoditi svakoj situaciji.

Petković

Podaci o čitavom gradu dostupni su na dlanu svakome tko ih treba.

Obnova će biti potrebna za tisuće i tisuće građevina, a točan iznos stvarnih troškova znat će se tek nakon što svi oštećeni objekti budu pregledani i nakon što njihova šteta bude utvrđena.

Ipak uz pomoć tehnologije, kod utvrđivanja stvarnog stanja moguće je uštedjeti vrijeme i novac budući da se velik dio posla može obaviti odmah, na licu mjesta, čime se zaobilazi potreba za naknadnom obradom i uređivanjem sakupljenih podataka, poput pridruživanja fotografija oštećenja stvarnoj lokaciji na nacrtu, prepisivanja zabilježaka ili slanje podataka e-mailom.

Prikupljanje korisne dokumentacije

Već prvi obilazak građevine može stvoriti dugoročno korisnu dokumentaciju. Pregled zgrada nakon potresa ne obuhvaća samo brzo utvrđivanje aktualnog stanja pogođenih objekata u akutnim trenutcima.

Predmetom naknadnih pregleda su i kvaliteta građevnog materijala, vrsta zgrade i otpornost na seizmičke sile, a na temelju takve analize utvrđuju se mjere sanacije nastale štete, poput obnove, i mjere za postizanje otpornosti na potrese.

Za izradu projekata obnove, inženjerima i institucijama potrebna je izrada vrlo kvalitetnih i detaljnih izvještaja o aktualnom stanju zgrada, i to na ekonomski prihvatljiv način. Inženjer Dalibor Radonić iz Projekt2 koristio je PlanRadar neposredno nakon potresa u Zagrebu u ožujku 2020.-e godine za pregled konstrukcija stradalih objekata i prikupljanje informacija s terena, a koristi ga i danas za praćenje ponašanja oštećenja kako vrijeme odmiče.

“Uz PlanRadar trošimo četiri puta manje vremena za vođenje i stvaranje projektne i foto dokumentacije, pogotovo jer istovremeno paralelno radimo na više projekata sanacije.“ Uz aplikaciju poput PlanRadara, umjesto da se uvid u trenutno stanje građevine radi ručno, na papirnatom nacrtu i kasnije u uredu fotografije štete povezuje sa stvarnom pozicijom po sjećanju, na licu se mjesta sakuplja i organizira čitavu fotografsku dokumentaciju o objektu izravno na mobilnom uređaju.

Inženjer Radonić danas, skoro godinu dana nakon potresa, jednostavno može pregledati i dijeliti sve prikupljene podatke s projektnim suradnicima, a svi uključeni u projekt dokumentaciji mogu pristupiti od bilo kuda. Uz digitalni alat PlanRadar projektna komunikacija postala je znantno lakša, a obnova bi mogla teći brže.

“Pogotovo je interesantno pratiti građevinu od samog trenutka potresa do danas, jer se uz PlanRadar može dokumentirati degradacija konstrukcije kroz vremenski period nakon što inicijalni potres nastupi. Potres nije samo bio jedan, već su se daljnji potresi nastavili događati, tlo se i dalje treslo, i došlo je do daljnjih oštećenja jednog dijela konstrukcije koje uz PlanRadar mogli jednostavno bilježiti.“

PlanRadar kao softver za izradu projektne dokumentacije i za komunikaciju u građevinskim i nekretninskim projektima olakšava posao statičarima i inženjerima koji na licu mjesta pametnim telefonom ili tabletom mogu prikupiti podatke o šteti. Aplikacija funkcionira u svim vremenskim uvjetima, a može se koristiti i bez internetske veze te se zbog praktične mobilne aplikacije možete koristiti bez ikakvih ranijih priprema.

Zahvaljujući filterima i funkcijama pretrage podaci mogu pronaći u samo nekoliko sekundi. Sve podatke o dijelovima zgrade, o cijeloj zgradi ili o gradskom naselju PlanRadar pohranjuje na jednom mjestu. Inženjeri, gradske vlasti ili druga tijela angažirana za utvrđivanje štete imaju trenutačni uvid u to što se gdje u gradu događa, a popravci se time mogu bolje organizirati i pratiti.

Budući da korisnici u aplikaciji unaprijed mogu sami odrediti koje informacije na licu mjesta žele prikupiti, stvara se jedinstveni, prilagođeni pregled podataka, to jedinstveno prikupljanje podataka u daljnjim koracima pojednostavljuje analizu i procjenu zgrada i konačno, učinkovitu i bržu obnovu.

* Sadržaj omogućio PlanRadar

organizator

New Report

Close