Ima li po zakonu samo bivši projektant pravo raditi projektantski nadzor ili ne?

Autor: Mićo Ljubenko i Tena Nagy , 15. svibanj 2024. u 14:30
FOTO: Pixabay

Visoki upravni sud RH je u odluci UsII-43/24 zauzeo stav da prema članku 86. stavku 1. ZJN-a javni naručitelj slobodno bira između otvorenog i ograničenog postupka, te da stavkom 5. istog članka Zakona nije propisana obveza već mogućnost korištenja pregovaračkog postupka bez prethodne objave ako su ispunjene taksativno propisane pretpostavke iz članka 131., 132., 133. i 134. ZJN-a, tužitelj neosnovano smatra da je naručitelj objavljivanjem poziva za nadmetanje sa dokumentacijom o nabavi postupio protivno odredbama ZJN-a.

Ovaj Sud prihvaća zaključak tuženika da time što je javni naručitelj pokrenuo otvoreni postupak javne nabave, koji je transparentniji oblik javne nabave, sve i da tužitelj ima isključivo pravo na pružanje usluga koje su predmet nabave, nije došlo do povrede prava tužitelja. Pregovarački postupak nije obligatorna obveza javnog naručitelja, već je opcija koju naručitelj može koristiti, ali i ne mora te odabir postupka javne nabave ovisi o poslovnoj odluci naručitelja, a tužitelj ima pravo i mogućnost sudjelovati u predmetnom postupku javne nabave i dostaviti ponudu sukladno uvjetima dokumentacije o nabavi.

Prigovor tužitelja da tuženik nije obrazložio da li je naručitelj prilikom donošenja odluke o odabiru vezan primjenom članka 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (dalje ZPDPUG), ne mogu biti predmet razmatranja i ocjene u postupku povodom žalbe na dokumentaciju o nabavi, jer se radi o prigovorima koji se odnose na slijedeće faze postupka javne nabave.

OPASKA PRIREĐIVAČA:

Visoki upravni sud RH nije u predmetnoj odluci dao svoju ocjenu je li pozivanje tužitelja (bivšeg projektanta) na čl. 55. ZPDPUG pravilno, jer taj članak zakona propisuje da samo projektant koji je projektirao ima ovlaštenje provoditi projektantski nadzor. To bi moglo značiti da javni naručitelj mora uvijek isključivo u pregovaračkom postupku sa tim jedinim projektantom ugovoriti uslugu nadzora. Tada je dvojbeno kako oni pregovaraju o cijeni ako javni naručitelj doista smije samo sa tim projektantom ugovoriti tu uslugu? Smatramo da nije bilo prepreke da sud na ovo pitanje odgovori sada, jer ovako ovo pitanje i dalje ostaje otvoreno i potencijalno predmet slijedeće žalbe na odluku o odabiru.

Komentirajte prvi

New Report

Close