Hitna obavijest: Zbog povećane količine pesticida, povlači se aditiv za sladolede

Autor: Poslovni.hr , 27. srpanj 2021. u 10:04
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Proizvoda više nema na tržištu.

U aditivu za proizvodnju sladoleda, Guma rogačeve mahune (E 410), serija 2574701; LOT 1242020 utvrđena je povećana količina pesticida etilen oksida.
Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.
Proizvoda više nema na tržištu.
Kategorija proizvoda: aditivi u hrani i arome
Rizik: ozbiljan
Tip obavijesti: Hitna obavijest
Radnja izvršena: nema zaliha
Status distribucije: distribucija u druge zemlje članice
Proizvod: Guma rogačeve mahune (E 410)
Serija: LOT 1242020
Veleprodaja: C.E. Roeper GmbH, Hamburg, Njemačka
Dobavljač: LOVE ICE SPLIT d.o.o., Mostarska 41, Split
Zemlja prijave: Njemačka
Porijeklo: Turska
Distribuirano: Hrvatska

Komentari (1)
Pogledajte sve

A šta sa onim ljudima koji su prije povlačenja kupili proizvod?

 

New Report

Close