Fina u prisilni stečaj šalje 80.000 ljudi

Autor: Poslovni.hr , 06. lipanj 2019. u 08:34
Foto: Boris Ščitar / Pixsell

U tijeku je objava sudskih e-oglasa u kojima se vjerovnici pozivaju da u roku od 45 dana ospore popis imovine koji je potrošač podnio.

Fina je objavila da su od početka godine poslali ukupno 80.845 prijedloga za provedbu jednostavnog stečaja potrošača (JSP) na 30 općinskih sudova u državi. JSP se provodi isključivo prema blokiranima dulje od tri godine koji u Fininu očevidniku imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu do 20.000 kuna po osnovi glavnice.

Fina je, uglavnom u siječnju, poslala ukupno 115.613 poziva potrošačima radi očitovanja pa ih je 10.902 bilo suglasno s provedbom JSP-a, dok ih 25.890 nije bilo suglasno. Ostali se nisu očitovali, ali temeljem zakona to ima značaj suglasnosti s tim da potrošači i naknadno uvijek mogu izraziti svoje protivljenje, piše Večernji list.

U tijeku je objava sudskih e-oglasa u kojima se vjerovnici pozivaju da u roku od 45 dana ospore popis imovine koji je potrošač podnio. Ili da sami obavijeste sud o imovini potrošača iz koje bi mogli namiriti svoje potraživanje te da dostave dokaze na kojima temelje svoje tvrdnje.

U najvećem broju slučajeva radit će se upravo o takvim slučajevima u kojima potrošači nisu dostavili popis pa se smatra da su izjavili kako nemaju imovine. Nakon proteka roka, ovisno o dobivenim podacima, sud odlučuje o otvaranju JSP-a te provjerava mogućnost namirenja vjerovnika iz imovine potrošača prema dostavljenom popisu i/ili podacima iz službenih registara koje pribavi Fina od Ministarstva financija, Porezne uprave i drugih tijela i osoba koje vode evidencije o imovini potrošača.

Vrijednost potrošačevih pokretnina, odnosno prava sud utvrđuje zaključkom po slobodnoj ocjeni, a procjenu može povjeriti i sudskom ovršitelju, odnosno procjenitelju ili posebnom vještaku. Sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju jednostavnog stečaja potrošača ako utvrdi da je vrijednost imovine potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa jednaka ili manja od 10.000 kuna.

Zasad je riječ uglavnom upravo o takvim slučajevima u kojima potrošači, a ni vjerovnici, nisu dostavili popis imovine, dok sudovi u evidencijama nisu našli dokaza da potrošači imaju imovinu vredniju od 10.000 kuna pa se stoga formalno provodi jednostavni stečaj potrošača u kojem se blokirane oslobađa plaćanja svih obveza te se o tomu izvještava potrošača, vjerovnike i Finu, nakon čega slijedi deblokada računa potrošača.

Primjerice, Općinski sud u Slavonskom Brodu, stalna služba u Novoj Gradiški, po sudskoj savjetnici 3. lipnja otvorio je postupak JSP-a nad imovinom potrošača iz Okučana te ga i zaključio oslobodivši ga obveza prema vjerovniku A1 Hrvatska temeljem dvaju rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika. I to “za dug od 4747,71 kn, nenaplaćene kamate na glavnicu od 3929,38 kn, nenaplaćeni trošak od 1193,10 kn, nenaplaćene kamate na trošak od 850,88 kn i naknade Fini za provedbu/izvršenje osnove za plaćanje od 262,20 kn”. U drugom slučaju ovrhe još iz 2011. godine u odnosu na istog vjerovnika radilo se o ukupnom dugovanju od 3762 kune, odnosno ukupno 14.744 kune.

Primanja samo za djecu

U konkretnom slučaju sud je utvrdio da je potrošač u zadnje tri godine imao isključivo primitak po osnovi doplatka za djecu i za opremu novorođenog djeteta, a ta su primanja izuzeta od ovrhe. Utvrđeno je i da nije (su)vlasnik nekretnina u RH.

Inače, u zakonski uvjet “do 20.000 kuna” uračunava se glavnica, a ne i kamate i troškovi ovršnog postupka. Tako je Stalna služba u Valpovu Općinskog suda u Osijeku zaključila kako je postupak prema potrošačici iz Novaka Bizovačkih temeljem osam ovršnih javnobilježničkih rješenja u odnosu na A1, HT, KBC Zagreb i Osijek te proračun RH s osnova troškova kaznenog postupka, utvrdila ukupnu osnovu za plaćanje u iznosu od 17.879,73 kune. Stoga je zaključeno da potrošačica udovoljava kriteriju za provedbu JSP-a premda je njezino ukupno dugovanje uz kamate i troškove postupka 31.865 kuna. I ona je u tri godine imala primitke od tek nekoliko tisuća kuna za doplatak i novorođenče. Vjerovnici, zasad pretežno teleoperateri, tako ostaju bez potraživanja, dok ispada da su javni bilježnici i odvjetnici “badava krečili” jer ni oni ne mogu naplatiti svoj trošak, piše Večernji list.

Komentirajte prvi

New Report

Close