Svijet novca
Osiguranje naplate potraživanja

Danas je lakše nego ikada osigurati likvidno poslovanje

Michael Kolb i Janos Kis iz Acredije govore koliko je kod upravljanja rizikom važno osiguranje naplate potraživanja.

PD VL native tim
28. ožujak 2024. u 22:00
U slučaju nestabilnog poslovnog okruženja rizik od neplaćenih računa značajno raste/Shutterstock

Osiguranje naplate potraživanja jedan je od ključnih elemenata za uspješno poslovanje, no u Hrvatskoj je korištenje te usluge još u povojima. Acredia, vodeće austrijsko osiguravajuće društvo za kreditno osiguranje nudi upravo tu sigurnost u poslovanju.

Acredia je na hrvatskom tržištu aktivna od 2012. godine pod brendom Allianz, a od prošle godine posluje u Hrvatskoj pod izravnim imenom. Istraživanje koje je društvo provelo u suradnji s Ipsosom pokazalo je koliko je korištenje njihovih usluga ključno za sigurnost poslovanja i likvidnost tvrtke.

Tvrtke se suočavaju s mnogim izazovima kao što su visoki troškovi resursa, ekonomska i politička situacija, rastuće kamatne stope i izazovi financiranja. Teško ih je ili gotovo nemoguće predvidjeti, a u slučaju nestabilnog poslovnog okruženja rizik od neplaćenih računa značajno raste.

“Poduzeća, osobito mala koja čine većinu u hrvatskom gospodarstvu, neplaćena potraživanja potencijalno mogu dovesti do problema s likvidnošću, a u najgorem slučaju i do stečaja”, izjavio je g. Michael Kolb, član uprave društva Acredia.

Tri koraka za uspješno upravljanje rizikom

Acredia svojim klijentima pomaže da prepoznaju, procijene i upravljaju rizike na nekoliko načina. Prvi je procjena rizika temeljem podataka i analize financijske stabilnosti tvrtki diljem svijeta, kojih u svom sustavu imaju čak 83 milijuna.

Drugi korak je konzultirati klijente o tome kako optimizirati ugovore i informirati ih kada jedan od njihovih kupaca pokaže znakove financijskih problema (prepoznavanje rizika). Treći, i njihovim klijentima najvažniji korak, upravljanje je rizicima kroz osiguranje potraživanja, što znači da Acredia pokriva gubitak u slučaju insolventnosti njihova kupca.

“Upravljanje rizicima postavlja se kao imperativ uspješnog poslovanja jer pomaže poduzećima da brže reagiraju na promjene i prilagode se na nove uvjete poslovanja, što će im u konačnici pomoći ostvariti konkurentsku prednost i osigurati likvidnost poslovanja, čak i u slučajevima kriznih situacija”, istaknuo je g. Michael Kolb.

Posluju u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj, neizravno u Srbiji, te ponešto u BiH i Makedoniji. U 50 drugih zemalja posluje Allianzova mreža, a svi imaju pristup jednoj informatičkoj platformi i svim podacima. Kako funkcionira osiguranje naplate potraživanja pojasnio je g. Kolb.

“Ako tvrtka koju osiguravamo želi isporučiti nešto drugoj tvrtki uz otvoreni račun od 60 dana, uđu u naš online sustav i traže kreditni limit od, primjerice, 100.000 eura. Ispune zahtjev, a naš online alat registrira da je to kompanija koja nam je poznata i za nju, nema “crvenih zastava” te se može dobiti zatraženi limit. U slučaju da ta tvrtka postane insolventna i ne može platiti račun, mi pokrivamo nepodmireni iznos”, rekao je.

Riječ je zapravo o dvostrukom osiguranju jer Acredia svojim klijentima daje informacije o pouzdanosti tvrtke s kojom žele poslovati i prije nego što ugovore posao. Klijent tako točno zna gdje ima smisla uložiti vrijeme i novac za dobivanje novih ugovora.

Osiguranje naplate potraživanja poboljšava transparentnost i olakšava tvrtkama donošenje ispravnih odluka. A ako klijent postane insolventan i ne može platiti fakturu, Acredia pokriva gubitak. Kako to funkcionira u praksi, najbolje je u jednom intervjuu pojasnio g. Janos Kis, direktor osiguranja rizika Acredije u Austriji.

“Ako primjerice neka tvrtka u Švedskoj ne plati uslugu čišćenje svog ureda, mi tu informaciju možemo proslijediti našim klijentima koji razmišljaju o poslovanju s tom tvrtkom. Ujedno radimo i analize rizika za razne zemlje i sektore, a te rezultate uvrštavamo u naše odluke o zaštiti naplate potraživanja. Usluga osiguranja samo je ‘šlag na torti’”, istaknuo je g. Kis.

S Acredijom se može ugovoriti i osiguranje od proizvodnog rizika, pri kojem oni pokrivaju troškove nabave i proizvodnje. Druga opcija je osigurati se od rizika predujma – što znači da ako tvrtka plaća unaprijed svojim dobavljačima, ali isporuka izostane – rizik je pokriven. Također postoji i mogućnost ugovaranja zaštite od političkog rizika koji se odnosi na poslovanje s rizičnim tržištima.

Jedna od ključnih prednosti je mogućnost prilagođavanja specifičnim potrebama poslovanja. Tvrtka može odabrati razinu pokrića koja joj odgovara i odabrati tržišta i kupce za koje se želi osigurati.

Posebna pogodnost za mala i srednja poduzeća je Acredia Easy, proizvod predstavljen krajem prošle godine. Za razliku od velikih poduzeća, mala i srednja uglavnom imaju potrebu za kompaktnijom i jednostavnijom vrstom osiguranja svojih potraživanja. Ona su i posebno osjetljiva na gospodarske fluktuacije i neplaćanja, posebice većih klijenata.

Nova usluga – naplata dugovanja

Početkom 2024. ACREDIA je pokrenula naplatu potraživanja kao novu uslugu u Hrvatskoj i ostalim zemljama Adriatic regije. Tvrtke mogu ovlastiti Acrediju da naplati fakture od njihovih poslovnih klijenata. Iz Zagreba djeluje tim stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom koji se bave naplatom potraživanja.

Istraživanje koje je tvrtka provela u suradnji s Ipsosom pokazalo je koliko je korištenje njihovih usluga ključno za sigurnost poslovanja i likvidnost tvrtke. Prema istraživanju provedenom početkom ove godine među 150 tvrtki u Hrvatskoj (99 malih, 41 srednjih i 10 velikih), njih 75 posto doživjelo je kašnjenje plaćanja u posljednjih 12 mjeseci, što ukazuje na značajan problem.

32 posto poduzeća u Hrvatskoj svojim klijentima odobrava rok plaćanja duži od 60 dana, a gotovo pola tvrtki iz istraživanja, njih 42 posto, pretrpjelo je financijsku štetu zbog kašnjenja u plaćanju.

Najčešći razlog za kašnjenja u plaćanju, 40 posto, namjerno je odgađanje, a sa četiri posto manje slijedi kašnjenje zbog pogrešaka u sustavu plaćanja. Značajan broj poduzeća, njih 28 posto, vjeruje da kupci koriste dobavljače za kredit, što ukazuje na strateško kašnjenje plaćanja.

Što se tiče očekivanja za sljedećih 12 mjeseci, njih 74 posto predviđa da će ponašanje njihovih klijenata u pogledu plaćanja ostati isto. Usprkos tim podacima, u Hrvatskoj više od 80 posto tvrtki nema ugovoreno osiguranje naplate potraživanja. Globalno tržište nudi velike mogućnosti, ali sa sobom nosi i dodatne rizike. Stoga ovakva vrsta osiguranja omogućuje tvrtkama istraživanje novih tržišta te poslovanje s novim klijentima uz minimiziranje rizika.

U istraživanju su se prikupljali i odgovori o glavnim rizicima s kojima se suočavaju hrvatska poduzeća. Kao najznačajniji istaknule su se visoke cijene resursa, a slijede politička situacija te visoke kamatne stope i izazovi financiranja. S ulaskom u eurozonu, rizik od valutnog tečaja pokazao se kao najmanji poslovni rizik s kojim se poduzeća mogu suočiti u budućnosti.

* Sadržaj omogućila Acredia

New Report

Close