ZVRV (Zavarivač a.d. Vranje)

Preduzeće “Zavarivač” A.D. Vranje osnovano je 1970. godine kao društveno preduzeće. Posle sprovedenog postupka privatizacije, preduzeće je promenilo oblik organizovanja u akcionarsko drustvo. Preduzeće kao svoju osnovnu delatnost obavlja proizvodnju i montažu čeličnih konstrukcija i delova konstrukcija, a značajno je pomenuti i da se bavi proizvodnjom kotlova svih tipova.

New Report

Close