ZONE (Alas holding a.d. Novi Sad)

ALAS HOLDING akcionarsko društvo za proizvodnju nemetala i građevinskog materijala Novi Sad. U okviru Alas Holdinga posluju dve divizije. Divizija Kop u svom vlasništvu ima kopove gline locirane na teritoriji opštine Koceljeva i bavi se iskopom i homogenizacijom gline visokog kvaliteta kojom snabdeva zavisna društva, Zorka Keramiku i Zorka Opeku. Divizija Menadžment se bavi pružanjem usluga zavisnim i povezanim pravnim licima. U okviru divizije menadžment postoje sledeći odseci: računovodstvo, finansije, controlling, zaštita na radu i pravni i kadrovski poslovi. Kompanija je osnovana 1999. godine.

New Report

Close