ZETP (Zetatrans a.d.)

Akcionarsko društvo “Zetatrans”, osnovano je 1965. godine kao poslovno udruženje javnog drumskog saobraćaja i remonta pod nazivom RSCG “Zetatrans”. Djelatnost Društva je međunarodna i unutrašnja špedicija, međunarodni i unutrašnji transport, poslovi javnog i carinskog skladišta, i pored ostalog široka lepeza poslova i usluga u spoljnotrgovinskom prometu. Dopunjavanje i povezanost drumskog, željezničkog i vazdušnog saobraćaja sa pomorskim transportom su špediterske specijalnosti ZETATRANS-a.

New Report

Close