VLFR (Velefarm a.d. Beograd)

”Velefarm” AD Holding kompanija za promet lekovima i drugom medicinskom robom Beograd. Velefarm je funkcionalno organizovan u pet preduzeća: Velefarm Lekovi (promet lekovima i medicinskim sredstvima za potrebe državnog zdravstva), Velefarm Medicina (promet medicinskim sredstvima, lekovima i veterinarskim proizvodima), Velefarm SiTra (prijem, skladištenje i distribucija lekova i medicinskih sredstava po principima GSP i GDP), Prolek (prepakivanje i dorada farmaceutskih hemikalija i drugih proizvoda koji nedostaju tržištu sa ciljem upotpunjavanja asortimana), Velefarm Bijeljina (promet lekovima, medicinskim sredstvima i veterinarskim proizvodima za potrebe korisnika van Jugoslavije). Kompanija osnovana 1989. godine.

New Report

Close