VETP (Vetprom a.d. Banja Luka)

Vetprom a.d. Banja Luka je veledrogerija koja je bila u satavu Vetprom Holding d.d. Beograd. Osnovna djelatnost preduzeća je trgovina na veliko lijekovima, pomoćnim ljekovitim sredstvima i sanitetskim materijalom za humanu medicinu, veterinarskim lijekovima, instrumentima, stočnom hranom i njenim dodacima, prodaja labaratorijskog stakla, hemikalija i opreme, kao i trgovina na veliko sredstvima za zaštitu bilja i sjemenske robe. Vetprom a.d. Banja Luka svojom robom snabdijeva brojne bolnice, domove zdravlja, apoteke, veterinarske ustanove, naučne institucije i labaratorije. Pored veleprodaje preduzeće se bavi i maloprodajom.

Slaven Andrašić, Poslovni dnevnik

New Report

Close