UNBN (Univerzal banka a.d. Beograd)

Univerzal Banka a.d. Beograd je osnovana 1992. godine. Pruža moderne bankarske proizvode i usluge kao što su elektronsko bankarstvo za pravna i fizička lica, debitne i kreditne platne kartice. Banka je uključena u sistem međunarodnog platnog prometa – SWIFT.i pruža usluge deviznog platnog prometa fizičkim i pravnim licima.Kreditno je sposobna za obavljanje najrazličitijih kreditnih poslova sa inostranstvom. Banka poseduje internacionalni sertifikat Sistema kvaliteta ISO 9001:2000.

New Report

Close