ULPL (Uljanik plovidba d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska ULPL (Uljanik plovidba d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.
Zadnja izmjena 24.06.2024. u 15:55
OznakaVrijednostPrometKoličinaKupovnaProdajnaPromjena
ULPL
17,34
4.560
263
17,30
17,50
-3,89%
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.


evo trenutno prvih 10, do sada je protrgovano preko 5 milijona kuna, išli su i veći pakti kao onaj od 102 komada (295 800 kn) … do sada drugi po redu po prometu ULPL – R -A, vidjet ćemo uskoro tko to ulazi i skuplja, jer već je poznato da će uskoro nova emisija dionica po atraktivnoj cijeni, ali će moći kupiti samo već imatelji dionica u omjeru 1:1….

E bome neće u omjeru 1:1 nego 1:0,41

ja sam čuo podatak o omjeru 1:1, možda sam u krivu, možeš li malo prokomentirati?


evo trenutno prvih 10, do sada je protrgovano preko 5 milijona kuna, išli su i veći pakti kao onaj od 102 komada (295 800 kn) … do sada drugi po redu po prometu ULPL – R -A, vidjet ćemo uskoro tko to ulazi i skuplja, jer već je poznato da će uskoro nova emisija dionica po atraktivnoj cijeni, ali će moći kupiti samo već imatelji dionica u omjeru 1:1…. E bome neće u omjeru 1:1 nego 1:0,41

[b]kupuj od pesimista i prodaj optimistu, al budi realist[/b][color=black][/color]

Može g.alesar. Temeljni kapital se povećava za 33 mil.kuna sa 75 mil.kuna na 108 mil.kuna. Shodno tom povećanju a kako piše u Odluci da će svi dioničari imati pravo upisa sukladno udjelu na dan 29.prosinac 2006. godine. Time se dobiva 33/75=0,44 (moja greška jer napisah 0,41). Što će reći broj postojećih dionica pomnožiš sa 0,44 i zaokružiš na cijeli broj i dobiješ iznos dionica koje ćeš moći upisati po 400kn.

Ja kupujem i dokupljujem. Ovo je primjer poštene dokapitalizacije.

a danas je netko samo papao pakete od po 100 komada, evo i transakcija današnjih (zahvaljujem buy_sell-u)

[b]kupuj od pesimista i prodaj optimistu, al budi realist[/b][color=black][/color]

Stvarno se svaki dan ponovno iznenadim kad neki ljudi drukaju za neku dionicu, a ne pročitaju poziv za Skupštinu nego pišu ono što im se čini.

Kolegi Alesaru bi bilo korisnije da malo više prouči dionicu za koju druka, a ne da se bruka. A i ova konstatacija oko toga da su prolazili veliki paketi od 100 komada je smiješna. Za Vašu informaciju kolega, zadnji na TOP10 Vam ima preko 5000 komada.

[b]PEACE BROTHERS!!![/b]

ODLUKU O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA
1. Ovom Odlukom vrši se povećanje temeljnog kapitala Društva novčanim ulozima,
izdavanjem dionica privatnom ponudom.
2. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 75.000.000,00 kn
(sedamdesetipetmilijuna kuna) podijeljen u 187.500 (stoosamdesetisedamtisućapetsto)
redovnih dionica, nominalne vrijednosti 400,00 kn (četiristo kuna).
3. Radi povećanja gospodarskih aktivnosti Društva, investiranja u obnovu flote brodova,
posebice kroz izgradnju novih brodova u Brodogradilištu 3. Maj u Rijeci (708 i 709)
povećava se temeljni kapital Društva kako slijedi:
a) tvrtka: ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo sa sjedištem u
Puli, Carrarina 6;
b) iznos povećanja temeljnog kapitala: 33.000.000,00 kn (tridesetitrimilijuna kuna),
podijeljen u 82.500 (osamdesetidvijetisućepetsto) dionica nominalne vrijednosti
dionice: 400,00 kn (četristo kuna) (u daljnjem tekstu: Dionice);
c) Dionice glase na ime i izdaju se kao nematerijalizirani vrijednosni papir;
d) Cijena 1 (jedne) dionice iznosi 400,00 kn (četiristo kuna), plativo u novcu;
e) po sadržaju prava Dionice su: redovne i daju ista prava kao i postojeće redovne
dionice Izdavatelja;
f) svaka Dionica daje pravo na 1 (jedan) glas na Glavnoj Skupštini Društva;
g) sukladno članku 308. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima pravo na upis
Dionica ostvaruju svi dioničari Društva, u pripadajućem postotku udjela
proporcionalnom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva, i to prema
stanju u Knjizi dionica kod Središnje depozitarne agencije na dan 29. prosinca
2006. godine;
h) Spisak dioničara i stanje udjela evidentirano u Knjizi dionica Izdavatelja kod SDA
na dan 29. prosinca 2006. godine predstavlja bitan element izdanja, te će se
sukladno tom spisku vršiti dostava dioničarima Prospekta izdanja dionica (u
daljnjem tekstu: Prospekt) i određivati pripadajući udjel dioničara;
i) Potencijalnim ulagačima će se dostaviti prospekt izdanja vrijednosnih papira
sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnim papirima;
j) Svakom dioničaru, koji ostvaruje pravo na upis Dionica sukladno prethodnoj alineji
ove Odluke, pripada pravo na upis novih dionica koji odgovara njegovom udjelu u
dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva;
k) Prilikom izračuna pripadajućeg broja dionica primjenjivat će se metoda
zaokruživanja na puni broj bez decimalnih mjesta;
l) Pravo na dodatni upis Dionica preko pripadajućeg udjela, pripada pojedinom
dioničaru jedino u slučaju odustanka nekog od dioničara;
m) Na dodatni upis Dionica preko broja pripadajućeg udjela dionica primjenjuju se
ista pravila, odnosno pripadajućeg učešća dioničara u dotadašnjem temeljnom
kapitalu;
n) Razdoblje za upis i uplatu Dionica počinje teći prvog radnog dana od dana dostave
Prospekta dioničarima, a trajat će 14 dana od dostave. Danom dostave
podrazumjeva se dan upućenja preporučenog pismena. U svakom slučaju razdoblje
za upis i uplatu Dionica neće trajati dulje od 30 dana od dana konačnosti rješenja
Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o odobrenju Prospekta;
o) Upis će se provesti davanjem izjave o upisu Dionica (Upisnicom) u sadržaju kako će
biti dostavljen dioničarima zajedno sa Prospektom;
p) Uplata Dionica obavlja se uplatom u korist računa kod Societe Generale Splitska
banka;
q) Uspješnost izdanja, te iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema stanju
upisa i uplate na dan završetka roka za upis i uplatu dionica. Izdanje će se smatrati
uspješnim pod uvjetom da do isteka roka za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno
najmanje 90% ukupnog iznosa izdanja;
r) Raspoređivanje dionica se vrši u roku od 15 dana od proteka roka za upis dionica;…

[b]kupuj od pesimista i prodaj optimistu, al budi realist[/b][color=black][/color]

Donedavno najmanja, a danas po tonaži brodovlja i mladosti flote u vrhu hrvatskog brodarstva, Uljanik Plovidba zasigurno ima najdinamičniji razvoj u svojoj branši i vrlo ambicioznu viziju za idućih deset godina, koju bi ovih dana trebao, kao program, prihvatiti Nadzorni odbor tvrtke.
To potvrđuju i aktualni devetomjesečni poslovni rezultati. stvorilo je 30 posto veći ukupni prihod nego lani za isto razdoblje

dionice Uljanik Plovidbe visoko kotiraju na tržištu vrijednosnica, ali to ne predstavlja posebnost u odnosu na druge domaće brodare. Većina ih ostvaruje dobre poslovne rezultate zbog povoljnih prilika na svjetskom tržištu.
Uljanik Plovidba svoj uspjeh od osnivanja 1986. godine do danas potvrđuje i činjenicom da niti jednu poslovnu godina nije završila s gubitkom, bez obzira na oštre krivulje kriza i uspona na tržištu.

…uspjeh leži u sposobnom mladom menadžmentu, koji uspijeva kontinuirano pronalaziti najbolje i najstabilnije svjetske čarteriste kao što je, primjerice, Hamburg Sued, jedno od društava grupe Oetker, ili belgijski Conti line, te zadržavanjem niskih eksploatacijskih troškova brodova. Zahvaljujući dugoročnim ugovorima i kvalitetnom praćenju, naši brodovi plove svim morima svijeta, visoko su zaposleni, prosječno 350, a neki i 364 dana. Svjetski je prosjek 340 dana. Praznih hodova nema, a zahvaljujući visokoj manipulativnoj tehnici i tehnologiji, nema niti dugih zadržavanja u lukama, često niti jedan dan. Nikada nismo ostali bez naplaćene vozarine. Osim toga, imamo izuzetnu suradnju s jednom od vodećih švicarskih banaka, Credit Suisse, već punih 18 godina, koja nas dobro prati”, obrazlaže za Poslovni dnevnik direktor Uljanik Plovidbe Dragutin Pavletić.
Dodaje da žele prerasti u veliku kompaniju i do 2015. imati modernu i mladu flotu od 14 brodova nosivosti po 50.000 tona, s prosječnom starošću do najviše osam godina, građenu po svim najnovijim svjetskim standardima (primjerice, dvostruko dno i oplata, kao i ostale sigurnosne mjere). Na realizaciji tog plana, zapravo, već žurno rade. Danas imaju sedam brodova, uskoro će dobiti i osmi.
U riječkom 3. maju, naime, dovršava im se treći brod u ovoj godini, a na pomolu je i ugovor za četvrti. Ti novi brodovi, Ebony Point i Ivory Pointod, po 47.000 tona nosivosti, namijenjeni su prijevozu naftnih produkata i kemikalija, kao i treći, Pula, iste nosivosti, koji je porinut prije dva tjedna i koji će biti isporučen u prvom kvartalu 2006. U trgovačkoj floti su osim ova tri najnovija, još dva višenamjenska broda, Atlantic express i Suez express (domaći nazivi Stoja i Veruda), koji održavaju stalnu liniju Antwerpen – Mediteran – Indija – Perzijski zaljev i prevoze razne suhe terete, te dva broda za prijevoz rasutih tereta nosivosti 45.000 DWT (Arena i Uljanik, kao i putnički brod Dalmacija.

http://www.poslovni.hr/338.aspx

[b]kupuj od pesimista i prodaj optimistu, al budi realist[/b][color=black][/color]

Uljanik plovidba ima 4.478 dioničara, fizičkih osoba, od kojih nijedna nema više od 5% udjela. Uljanik plovidba ima isto tako i daleko najbolje pokazatelje poslovanja od naših 5 najpoznatijih brodarskih tvrtki(Tankerska, Atlantska, Lošinjska, Jadroplov…), iako ne treba zanemariti činjenicu da znatan dio prihoda potječe od državnih subvencija za brodove koji se grade u hrvatskim brodogradilištima za domaćeg brodara (10% vrijednosti broda koji se gradi). Naime, Uljanik plovidba je naručila tri tankera od 47.000 t (jedan je većisporučen, ostali se grade).

izvor: http://www.ritelefax.hr/stalnerubrike.asp?ib=650&sr=11
Piše: Goran Dobrojević, predsj. upr. FIMA Global Invest

[b]kupuj od pesimista i prodaj optimistu, al budi realist[/b][color=black][/color]

hm … nisam baš siguran da’l da ovo spostam a da me ne popljuju što brijem. al ajde …
ne znam ništa o ovoj dionici, samo malo matematike oko ove dokapitalizacije …

ideja je da kupiš N dionica po nekoj cijeni C1, dočekaš 29.12 i dokupiš još N*0.44 komada po 400 i da onda imaš 1.44*N dionica po nekoj cijeni koja će tada biti aktualna i da to vrijedi više nego što si uložio.

uloženo: N*C1+0.44*N*400 = U
vrijednost nakon cijele transakcije: 1.44*N*C2 = V

C2= cijena nakon dokapitalizacije

zarada = (V-U)/U*100 u postotcima
odnosno:
zarada = (1.44*C2 – C1+0.44*300) / (C1+0.44*300)

pa ak sad kupiš po C1=2900 a kasnije sve prodaš po C2=2900 onda si zaradio oko 35%.
a ak cijena padne na C2=2400 onda ti je, po ovome, zarada 12%, a ak cijena kasnije padne na 2200 onda zaradiš 3%. sve se svodi na procjenu kolika će biti cijena biti tamo u prvom mjesecu.

e, a tu sam skeptičan … cijena je 15.11 bila 2400, i u sekundi nakon objave dokapitalizacije skočila 10%, a drugo jutro u par sekundi još oko 10% (prije nego sam uspio korigirati svoj, ispostavilo se, smiješan nalog za kupnju).

tak da je u ovoj sadašnjoj cijeni sve već ukalkulirano. moje je mišljenje, nekako, da će se cijena nakon dokap. vratiti na stare razine, u brzom padu i da zarada neće biti tako velika za one koji kupuju po sadašnjoj cijeni. pošto cijena ne ide ozbiljnije preko 2900, pretpostavka je da su veliki već sve izračunali, odmjerili, i da na ovoj ulaznoj cijeni više nema ozbiljnije zarade. jer, kad ne bi bilo tako … svi bi bili glupi (ili možda samo ja 🙂 ) i propuštali priliku – malo … najmanje … nevjerojatno.

a ak se razmišlja o dugoročnom ulaganju, onda možda ima smisla kupiti i dokupiti po 400

P.S.
a možda ipak krivo računam 🙂

Evo nešto prigodno uz Dan pomoraca, onako uz put:

dixi, 08.12.2006. u 03:00
…Za doprinos razvitku pomorskog gospodarstva, priznanje uz Dan pomoraca, blagdan sv. Nikole, dobili su Uljanik Plovidba iz Pule, brodar s 20-godišnjom tradicijom poslovanja…

Vaš link

Kad vidim crveno pretvaram se u bika

ULPL preko 3.050 kn. Približava se dokapitalizacija.

New Report

Close