TTK (TTK Banka AD Skopje)

Makedonska banka, nastala spajanjem Teteks Kreditne Banke a.d. Skopje i Tetovske Banke a.d. Tetovo. Današnji naziv banka koristi od 2006. godine. Osnovne ponude banke uključuju korporativne i građanske depozite i zajmove, mikro i makro kredite, tekuće račune, gotovinske transakcije, mjenjanje stranih valuta, baknovne garancije, financijski leasing i konzalting, e-bankarstvo i mešetarenje.

Suricata suricatta

New Report

Close