TPLF (Toplifikacija AD Skopje)

Kompanija za proizvodnju i distribuciju toplinske energije za grad Skopje osnovana je 1965.godine. Strukturirana je u 5 organizacijskih jedinica. Druge aktivnosti uključuju distribuciju prirodnog plina i tekućeg goriva; konstrukciju i instalaciju struktura za distribuciju plina i topline, popravak i održavanje električnih mjerača i opreme za regulaciju; obavlja znanstvena istraživanja na području toplinske energije…

cena ove dionice je prva reagovala na UP i ima buducnost koju samo mogu zamislite neke tvrtke…
imalaje odlicnu pocetnu diskontnu cenu od 6000 denara kojubi svak pozeleo sada na 8500 …

link o GAsnoj centrali gde Toplifikacija ucestvuje sa 20%…
Gasnata centrala ќe ja spasi strujata

Skopska „Toplifikacija“ zasileno raboti na gasnata centrala vo Skopje, a za eden mesec se očekuva da pristigne gasnata turbina od Rusija. Spored nadležnite, najdocna za godina i pol, centralata treba da bide puštena vo upotreba. – Od 2010 godina vo ovaa centrala ќe se proizveduva prvenstveno struja vrz baza na priroden gas, a potoa i toplinska energija – veli Dimitar Hadži Mišev, generalen direktor na „Toplifikacija“. Spored prviot čovek na skopskata toplana, gasnata turbina vo Skopje ќe proizveduva 30 procenti od celokupnoto dosegašno proizvodstvo na struja vo Makedonija, a tolku ќe iznesuva i procentot na toplinska energija. Hadži Mišev veli deka so prorabotuvanjeto na gasnata turbina bi se podobrila sostojbata na energetskiot pazar vo Makedonija. Zemjava poveќe ќe nema nedostig od struja, tuku naprotiv duri i ќe izvezuva za stranskiot pazar. Ova e prvata pridobivka od sopstvenoto proizvodstvo na električna energija vo skopskata gasna turbina, a vtorata e što energijata proizvedena vrz baza na priroden gas, električna ili toplinska, ќe čini poevtino. Spored podatocite na Regulatornata komisija za energetika, minatata nedela 1.000 kubni metri priroden gas na svetskite berzi činele 400 dolari, što e mnogu poevtino od mazutot. Spored Hadži Mišev, proizvodstvoto od gasnata turbina vo Skopje ќe im se prodava na trgovcite na golemo, koi može da bidat i od domašniot i od stranskiot pazar, a cenata nema da bide regulirana, kako što e slučaj so segašnata toplinska energija proizvedena vo „Toplifikacija“, tuku ќe bide isklučivo pazarna. Isto taka, spored direktorot, ќe se namali količestvoto jaglerod dioksid, što znači koristenjeto ekološki energens e tretiot benefit na proizvodstvoto na gasnata turbina vo gradov. – Po puštanjeto na gasnata centrala vo Skopje, očekuvame državata da raspiše javni povici po reoni na koi može da se javi industrijata koja saka nivnite pogoni da koristat gas, namesto mazut, a vo naredniot period i zainteresiranite domaќinstva može da se javat kako potrošuvači i mazutot da go zamenat so priroden gas – veli Hadži Mišev. Celokupnata investicija na gasnata centrala vo Skopje čini 150 milioni evra, a dosega se potrošeni poveќe od 50 milioni evra, veli Hadži Mišev. Vo izgradbata na gasnata centrala vo Skopje, so 80 procenti učestvuva ruskata SINTEZ, a skopska „Toplifikacija“ so 20 procenti od celokupniot kapital

Pretprijatieto saka da se otkaže od licencata poradi lošata Metodologija za formiranje cena
Snežana Kalabakova

….

I pokraj vakvite objasnuvanja na nadležnite vo pretprijatieto, členovi na Regulatornata komisija tvrdat deka baranjeto za otstapuvanje na licencata e poradi toa što „Toplifikacija“ veќe nema interes vo ovoj biznis, bidejќi na pazarot ima nedostig na energija. Zatoa pretprijatieto sega interesot go gleda vo privatnata gasna centrala TE-TO, vo koja najgolem del e ruski kapital. Vsušnost, „Gas-trejd“, firma-ќerka na „Toplifikacija“, lani dobi od Regulatornata komisija licenca za trgovija so gas, što verojatno i e pričina za interesot na akcionerite od ova pretprijatie, koe učestvuva so 30 procenti vo vkupnata investicija vo TE-TO, da bide nasočen vo toj pravec.

Tri kamioni-vlekači natovareni so gasna turbina teška poveќe od 600 toni ќe patuvaat desetina dena od Dojran do Skopje

Izvršena e celosna analiza na site mostovi i zajaknati se kritičnite mesta

Makedonskite patišta i mostovi, no i nadležnite za paten soobraќaj, naskoro ќe bidat staveni na dosega najteškiot test. Tri kamioni-vlekači natovareni so nad 600 toni oprema vo početokot na oktomvri desetina dena ќe patuvaat od Dojran do Skopje. Stanuva zbor za transport na gasna turbina za potrebite na toplanata Skopje-Sever. Poradi ekstremnite dimenzii na vozilata, patištata ќe bidat etapno zatvorani, a soobraќajot ќe bide reguliran so specijalen režim. Najgolemiot transport dosega ќe počne od graničniot premin Dojran i preku Valandovo, Strumica, Radoviš, Štip i Veles treba da stigne vo centralata na Toplifikacija vo blizina na „Kontinental“ vo Skopje.

Prviot transporter ќe nosi generator dolg 44,5 metri, širok 3,86, visok 5,27 metri i težok 270 toni; vtoriot ќe prevezuva rotor so sečilo vo dolžina od 40,8 metri, širok 4,30, visok 4,40 metri i težok 170 toni, a tretiot ќe nosi termal-blok dolg 32,5 metri, širok 5,40, visok 4,20 metri, a ќe teži 179 toni.Specijalniot transport go organizira firmata „Anadolija logistik“ od Turcija, koja treba da ja plati i štetata što ќe se napravi na patištata. Kompanijata „Gama“ napravila studija za kontrola

New Report

Close