TLFN (Telefonija a.d. Beograd)

Kompanija je osnovana 18. decembra 1954. godine. Godine 1960. promena naziva u “TELEFONIJA”, preduzeće za održavanje, remont, montažu i izradu svih TT uredjaja, instalacija i akumulatora. Usluge koje nudi: Sistemi prenosa, Pristupne mreže – Triple Play, Računarske mreže – LAN, MAN, WAN, Call i Contact centri, Strukturno kabliranje, Video nadzor, Urban Traffic Management System, POS sistemi, E-business rešenja, Sistemi elektronskog plaćanja, Prirodni gas – Izgradnja distributivne mreže i distribucija.

New Report

Close