Srednjeročna perspektiva

Naslovnica Forum Gospodarstvo i financije Svijet Srednjeročna perspektiva

Ima li ovdje nekog zainteresiranog za diskusiju o strateškim temama? Na primjer, zanemarujući trenutne opasnosti u američkom bankovnom sektoru i odraza toga na svijet, vidi li netko sljedećih deset godina kao ‘business as usual’ ili ne? Ukupna zaduženost Hrvatske je 32 milijarde Eura i još uvijek je niža od godišneg BNDa ali to se tiče samo Hrvatske. Razina američkog duga popela se u IX mjesecu do 46.6 trilijuna dolara dok je američki BND 13 trilijuna dolara. Dug je dakle 3.6 puta veći od godišnjeg BNDa – ali o američkoj ekonomiji ovisi cijeli svijet. I dok su SAD sve donedavno bezbrižno uvozile kapital na nivou 2-3 milijarde dolara dnevno čime su financirale domaću ekonomiju, čini se da je nestalo zainteresiranih za američke obveznice. Ima li ovdje nekoga tko u takvoj situaciji vidi mogućnost da sljedećih deset godina budu sve samo ne ‘business as usual’?
I drugo, postoji li još kakvih ‘eksternih’ razloga za zabrinutost? Ako je ekonomiji da bi uopće postojala potreban rast, stoje li tome rastu na putu kakva ograničenja?

ima

PRODAJEM U LIMBURGU____________________________________________________________________________________________________

New Report

Close