PUTE (Barska plovidba a.d. Bar)

Barska plovidba AD je akcionarsko društvo sa sjedištem u Baru. Društvo je osnovano sa ciljem obavljanja pomorskog saobraćaja, djelatnosti Marina, agencijskih i ugostiteljskih poslova, međunarodne špedicije i dr. Osnovnu aktivnost (pomorski saobraćaj) Društvo ostvaruje kroz prevoz putnika i tereta brodovima “Sveti Stefan” i “Sveti Stefan II” na relacijama između Crne Gore i Italije (Bar-Bari-Bar i Bar-Ancona-Bar), kao i na relaciji između Albanije i Italije (Bari-Drač-Bari).

New Report

Close