Pobuna revizora: Ne želimo pod nadležnost Hanfe

Naslovnica Forum Komentari članaka Pobuna revizora: Ne želimo pod nadležnost Hanfe

Forum namijenjen komentiranju objavljenih članaka.

Ovo su sve ovlasti hanfe http://www.hanfa.hr/HR/nav/354/djelokrug-i-nadleznost.html

Djelokrug i nadležnost
1. donositi provedbene propise na temelju Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, zakona koji uređuju tržište kapitala, investicijske i druge fondove, preuzimanje dioničkih društava, mirovinska osiguravajuća društva, leasing društva, osiguranje i reosiguranje te financijske usluge, kao i drugih zakona kada je to tim zakonima ovlaštena
2.obavljati nadzor poslovanja subjekata nadzora utvrđenih u propisima iz točke 1. te pravnih osoba koje se bave poslovima faktoringa, osim ako ih banke obavljaju unutar svoje registrirane djelatnosti, te nalagati mjere za uklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti,
3.izdavati i oduzimati dozvole, odobrenja, licencije i suglasnosti za koje je ovlaštena na temelju posebnih propisa iz točke 1.,
4. poticati, organizirati i nadgledati mjere za učinkovito funkcioniranje financijskih tržišta,
5. voditi knjige, evidencije i registre u skladu s odredbama Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i posebnih propisa iz točke 1.,
6.predlagati inicijative za donošenje zakona i drugih propisa te informirati javnost o načelima po kojima djeluju financijska tržišta,
7.donositi podzakonske akte radi propisivanja uvjeta, načina i postupaka za jedinstveno obavljanje nadzora unutar svog djelokruga i nadležnosti te poduzimati druge mjere i obavljati druge poslove u skladu sa zakonskim ovlaštenjima,
8. izvješćivati ostala nadzorna, upravna i pravosudna tijela o svim pitanjima koja se neposredno ili posredno tiču njihove nadležnosti i djelokruga, povodom postupaka koji se vode pred tim tijelima, a u vezi su s postupcima iz djelokruga i nadležnosti Hanfe,
9.davati mišljenja o provedbi Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i posebnih propisa iz točke 1. na zahtjev stranaka u postupku ili osoba koje dokažu svoj pravni interes.

Znači hanfa mora misliti, predlagati, nadzirati, izvješćivati, voditi knjige, davati mišljenja, predlagati inicijative, davati dozvole…. i sad im još i revizore uvaljuju, PA DOBRO ŠTO ONDA DRUGA MINISTARSTVA, UPRAVE I AGENCIJE U OVOJ DRŽAVI RADE? Hoće li sutra i pekare morati obilaziti? aaaaaa?

[i]volim dividendu više nego hladnu pivu[/i]

Da li je ovo početak kraja razno-raznih komora (od kojih većina služi za reketarenje i uskim grupama) ili samo borba za prevlast i prihode?

Mnogi hrvatski ljevičari sve više podsjećaju na golubove. Ima ih puno, ne služe ničemu, a prije nego odu sve zaseru.

Sta se bunite, pod Hanfom vam je super jer niti znaju niti zele radit niti ovo sto sad rade.
Krsenja zakona toleriraju i nikakve pametne odluke nisu u stanju donijeti.
Kad ih pitate za misljenje uvijek dobijete dvosmislene odgovore tako da niste nis pametniji.
Uglavnom agencija koja ne opravdava svoje postojanje, cista birokracija koja je svrha sama sebi

Prije pisanja o ovoj temi neka se novinarka dobro upozna s prijedlogom zakona o reviziji koji je revizorska komora uputila ministarstvu financija i neka tko treba obrazloži:
– Što je ovlašteni licencirani revizor i što se time htjelo postići (onemogućiti nove revizore da potpisuju financijske izvještaje, a time i da mogu samostalno raditi)
– zašto dopustiti strane kvalifikacije da budu priznate – acca
– ako se radi u skladu sa strukom, zašto se boje hanfe
– i još drugih odredbi….

Revizore kao i javne bilježnike treba ukinuti i vratiti ih u porezne uprave gdje im je mjesto.Kakve sramotne revizije su obavljene i još uvijek se rade od početka privatizacije da boli glava a prikrivena korist/šteta je ogromna.


Revizore kao i javne bilježnike treba ukinuti i vratiti ih u porezne uprave gdje im je mjesto.Kakve sramotne revizije su obavljene i još uvijek se rade od početka privatizacije da boli glava a prikrivena korist/šteta je ogromna.

Smijem se… anlaser ti malo steka … očito je. 😀

Ne misli se ovdje na državnu reviziju. Ona je direktno odgovorna saboru.

New Report

Close