Platinum Cash

Sve informacije na – http://www.poslovni.hr/123278.aspx

Društvo će imovinu Fonda ulagati u:

minimalno 75% u instrumente tržišta novca – trezorske zapise, komercijalne zapise i depozite kod financijskih institucija te ostale vrijednosne papire i financijske proizvode koji imaju dospijeće do godine dana;

do 50% u trezorske zapise, komercijalne zapise i ostale VP (vrijednosne papire) koje imaju dospijeće do godine dana a izdane u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, te Makedoniji;

Neograničeno u kratkoročne državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU, SAD, i ostalih država članica OECD-a;

do 25% u dužničke VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, zemljama EU, SAD, i članicama OECD-a;

do 25% u dužničke VP izdane od strane MMF-a, Europske banke za obnovu i razvoj, te Europske investicijske banke;

do 25% u municipalne dužničke VP izdane od strane subjekata u RH;

do 25% u municipalne dužničke VP izdane od strane subjekata u zemljama EU i OECD-a;

do 25% u repo sporazume ukoliko je njihovo dospjeće iznad jedne godine i gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste VP koje je izdala, ili za njih jamči RH;

do 25% u repo sporazume ukoliko je njihovo dospjeće iznad jedne godine i gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste državni VP koje su izdale zemlje članice EU, SAD i članice OECD-a;

do 25% u repo sporazume ukoliko je njihovo dospjeće iznad jedne godine i gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, zemljama EU, SAD i članicama OECD-a;

do 10% u otvorene i zatvorene novčane investicijske fondove odobrene od strane regulatora u RH ili zemljama EU, OECD ili CEFTA-e.
u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice isključivo u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda;

Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. Zakona o investicijskim fondovima (“Narodne novine” br. 150/05.)

Slaven Andrašić, Poslovni dnevnik

Fond je dana 05. lipnja 2013. pripojen fondu Platinum Global Opportunity

Suricata suricatta

New Report

Close