NOVB (Nova banka a.d. Banja Luka)

Nova banka a.d. Banja Luka, bavi se prodajom na malo, korporativnim i investicijskim bankarstvom i brokerskim uslugama. Bankarske usluge uključuju štednju, kredite, tekuće i žiro račune, prekoračenja, kolateralne instrumente, oročena sredstva, zajmove, elektronsko bankarstvo, međunarodne transakcije.

New Report

Close