MTBN ( Metals banka a.d. , Novi Sad)

Poslovna banka registrovana za obavljanje svih vrsta deviznih poslova, uključujući i kreditne odnose sa inostranstvom – ima tzv „Veliko ovlašćenje“.

Simbol MTBN
Izdavalac /prospekt Metals banka a.d. , Novi Sad
Naziv hartije Metals banka a.d. Novi Sad, obične akcije sa pravom glasa
ISIN RSMETBE05070
CFI kod ESVUFR
Sektor oznaka I
Sektor naziv Finansijsko posredovanje
Valuta RSD
Broj hartija 341.355
U trgovanju od 20.12.2006
Statistički prikaz vlasništva preduzeća Centralni registar HoV

Tržišna kapitalizacija 7.374.974.775
Pokazatelji izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa.

EPS 2.939,16
PE 7,35
PB 0,94
ROE 13,42

Jeli ovo moguće? Banka…

Političari su kao i sisate žene, ništa koristi od njih, a sav užitak sa njima, se svodi na vlastitoj mašti.

New Report

Close