MEDA (Mermer a.d. Danilovgrad)

Akcionarsko društvo za proizvodnju i obradu kamena “Mermer”, Danilovgrad registrovano je 12.08.2002.godine. Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja i obrada kamena, eksploatacija prirodnog AG kamena u ploče, bunju, nadgrobni spomenici, kameni stolovi, ugradnja i prodaja mermernih proizvoda.Proizvodnja kamena-blokova obavlja se na tri ležišta: “Maljat”, “Klikovača” i “Slatina”, a proizvodnja ploča i ostalih građevinskih i zanatskih elemenata od ukrasnog kamena obavlja se u fabrici za obradu koja se nalazi u sjedištu Društva.

New Report

Close