Marža sigurnosti

V

Slaven Andrašić, Poslovni dnevnik

Premješteno iz teme: [color=blue]Fundamentalni pokazatelji-Izračun i Interpretacija[/color]

Pozdrav

Neki dan sam zavrsio s citanjem Inteligentnog investitora…
imam jedno pocetnicko pitanje…
kako se racuna marza sigurnosti i ako moze malo o tome..
hvala

Premješteno iz teme: [color=blue]Fundamentalni pokazatelji-Izračun i Interpretacija[/color]

@JohnDoe

evo nešto o tome na ovoj adresi:

http://slobodanadzic.tripod.com/htm/finansije.htm

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 

Premješteno iz teme: [color=blue]Fundamentalni pokazatelji-Izračun i Interpretacija[/color]


Pozdrav

Neki dan sam zavrsio s citanjem Inteligentnog investitora…
imam jedno pocetnicko pitanje…
kako se racuna marza sigurnosti i ako moze malo o tome..
hvala


I ja sam si postavio isto to pitanje kada sam pročitao knjigu. Na sreću idem na ekonomiju pa imam koga pitati… Pitao sam, po meni jednog od najvećih stručnjaka za financije kod nas, Orsaga.
Marža sigurnosti se ne računa! Nigdje nećeš naći formulu za izračunavanje njezine vrijednosti. Postojanje marže sigurnosti znači da ne kupuješ dionicu na knap, već mora postojati određeni diskont, mora se prodavati ispod fer vrijednosti, koju si izračunao i koja je uvijek u jendom djelu subjektivna.

Premješteno iz teme: [color=blue]Fundamentalni pokazatelji-Izračun i Interpretacija[/color]


@JohnDoe

evo nešto o tome na ovoj adresi:

http://slobodanadzic.tripod.com/htm/finansije.htm


Proletio sam stvarno brzinski. Ovo mi izgleda kao mikroekonomija. Jel se uvode kakve pretpostavke kod svih ovih računanja?

Premješteno iz teme: [color=blue]Fundamentalni pokazatelji-Izračun i Interpretacija[/color]


febo: ” @JohnDoe evo nešto o tome na ovoj adresi: http://slobodanadzic.tripod.com/htm/finansije.htm ” Proletio sam stvarno brzinski. Ovo mi izgleda kao mikroekonomija. Jel se uvode kakve pretpostavke kod svih ovih računanja?

Mici,

Marža sigurnosti se odnosi na poduzeće koje analiziramo a ne na ekonomske tokove u državi ili svijetu. samim time po svom karatkteru ona spada u financ.menandžment poduzeća tj. u mikroekomiju, možeš provjerit kod Orsaga i reci da sam ga pozdravio.
Pretpostavke su općenite, ovo je samo nečiji studij kako bi se izračunavalo.

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 

Premješteno iz teme: [color=blue]Fundamentalni pokazatelji-Izračun i Interpretacija[/color]

mici:

febo: ” @JohnDoe evo nešto o tome na ovoj adresi: http://slobodanadzic.tripod.com/htm/finansije.htm ” Proletio sam stvarno brzinski. Ovo mi izgleda kao mikroekonomija. Jel se uvode kakve pretpostavke kod svih ovih računanja?

Mici,

Marža sigurnosti se odnosi na poduzeće koje analiziramo a ne na ekonomske tokove u državi ili svijetu. samim time po svom karatkteru ona spada u financ.menandžment poduzeća tj. u mikroekomiju, možeš provjerit kod Orsaga i reci da sam ga pozdravio.
Pretpostavke su općenite, ovo je samo nečiji studij kako bi se izračunavalo.


Koji si smjer završio na ekon? Znam da se odnosi na poduzeće, ali se ona ne računa. Može se okvirno odrediti. Primjerice, ako su kamate na obveznice 4%, apotencijalne zarade od dionica 9%, marža sigurnosti je 5%. Glavna prednost marže sigurnosti je u tome što investitor ne treba predviđati budućnost. Ako je marža sigurnosti poprilično velika dovoljno je pretpostaviti da buduće zarade neće pastidaleko ispod prošlih kako bi se investitor osjećao dovoljno zaštićen od neočekivanih promjena.
Za obveznice marž sig određena je mogućnošću zarađivanja iznad kamata, postotak u kojem se profiti iprihodi mogu smanjiti prije nego što kamate prestanu dolaziti na naplatu.
E sada, možda ti misliš na neku drugu maržu sigurnosti? Ako ne, napiši formulu i postupak kako je izračunati.[wink]

Premješteno iz teme: [color=blue]Fundamentalni pokazatelji-Izračun i Interpretacija[/color]


Marža sigurnosti se ne računa! Nigdje nećeš naći formulu za izračunavanje njezine vrijednosti. Postojanje marže sigurnosti znači da ne kupuješ dionicu na knap, već mora postojati određeni diskont, mora se prodavati ispod fer vrijednosti, koju si izračunao i koja je uvijek u jendom djelu subjektivna.

nisam nikoga pitao, ali sam to isto zaključio čitajući Investitora. ajde drago mi je da si to potvrdio.

Never pay the slightest attention to what a company president ever says about his stock. Bernard Baruch

Premješteno iz teme: [color=blue]Fundamentalni pokazatelji-Izračun i Interpretacija[/color]

E sada, možda ti misliš na neku drugu maržu sigurnosti? Ako ne, napiši formulu i postupak kako je izračunati.

Mici,
sorry bio sam u nekakvoj gužvi pa sam krivo protumačio post.

marža sigurnosti o kojoj ti pričaš a za koju je pitao John Doe odnosi se na trgovanje dionica i disperziju rizika
minimalizacijom ulazne cijene koja bi trebala biti bliže fer vrijednosti financ.instrumenta koji kupujemo.
prilikom takovih procijena može se primjeniti diskontni faktor, neka druga metoda ili najjednostvanije prateći trend i volumene trgovanja ako se tim instrumentom aktivno trguje.
marža sigurnosti čiji sam ja primjer dao (u ovom slučaju neadekvatan) odnosi se točno mikroekonomski na
budžetiranje i poslovne planove poduzeća. autor je naznačio da pri određenoj raznini fiksnih troškova i profitabilnošću se može upravljati projekcijom budućeg poslovnog rezultata ne bi li se poduzeće sačuvalo od gubitka. u svakom slučaju poanta je ista samo se primjenjuje za dvije različite stvari.
[smiley]

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 

Premješteno iz teme: [color=blue]Fundamentalni pokazatelji-Izračun i Interpretacija[/color]


Mici, Marža sigurnosti se odnosi na poduzeće koje analiziramo a ne na ekonomske tokove u državi ili svijetu. samim time po svom karatkteru ona spada u financ.menandžment poduzeća tj. u mikroekomiju, možeš provjerit kod Orsaga i reci da sam ga pozdravio. Pretpostavke su općenite, ovo je samo nečiji studij kako bi se izračunavalo. ” Koji si smjer završio na ekon? Znam da se odnosi na poduzeće, ali se ona ne računa. Može se okvirno odrediti. Primjerice, ako su kamate na obveznice 4%, apotencijalne zarade od dionica 9%, marža sigurnosti je 5%. Glavna prednost marže sigurnosti je u tome što investitor ne treba predviđati budućnost. Ako je marža sigurnosti poprilično velika dovoljno je pretpostaviti da buduće zarade neće pastidaleko ispod prošlih kako bi se investitor osjećao dovoljno zaštićen od neočekivanih promjena. Za obveznice marž sig određena je mogućnošću zarađivanja iznad kamata, postotak u kojem se profiti iprihodi mogu smanjiti prije nego što kamate prestanu dolaziti na naplatu. E sada, možda ti misliš na neku drugu maržu sigurnosti? Ako ne, napiši formulu i postupak kako je izračunati.[wink]

S obzirom da je tema FA analiza i ja sam u prvi tren pomislio da se radi o marži sigurnosti koju obuhvaća C-V-P analiza i to je dobro objašnjeno na linku koji je postavio @Febo.
Prema CVP analizi ili Analizi točke pokrića, raspon aktivnosti između točke pokrića i planiranog opsega naziva se zona sigurnosti, a kontribucijska marža tog područja naziva se sigurnosna marža (margin of safety). Može se i prilično jednostavno izračunati:
Točka pokrića = fiksni troškovi/kontribucijska marža po jedinice = broj jedinica
Zona sigurnosti = planirani broj jedinica – broj jedinica točke pokrića

Drugim riječima, zona sigurnosti nam pokazuje koliko je moguće odstupanje od plana da bi se radilo na pozitivnoj nuli. Pa sad, ovo se može primjeniti i na dionice, obveznice i na što god vi hoćete.

Pozdrav

Premješteno iz teme: [color=blue]Fundamentalni pokazatelji-Izračun i Interpretacija[/color]


E sada, možda ti misliš na neku drugu maržu sigurnosti? Ako ne, napiši formulu i postupak kako je izračunati.

Mici,
sorry bio sam u nekakvoj gužvi pa sam krivo protumačio post.

marža sigurnosti o kojoj ti pričaš a za koju je pitao John Doe odnosi se na trgovanje dionica i disperziju rizika
minimalizacijom ulazne cijene koja bi trebala biti bliže fer vrijednosti financ.instrumenta koji kupujemo.
prilikom takovih procijena može se primjeniti diskontni faktor, neka druga metoda ili najjednostvanije prateći trend i volumene trgovanja ako se tim instrumentom aktivno trguje.
marža sigurnosti čiji sam ja primjer dao (u ovom slučaju neadekvatan) odnosi se točno mikroekonomski na
budžetiranje i poslovne planove poduzeća. autor je naznačio da pri određenoj raznini fiksnih troškova i profitabilnošću se može upravljati projekcijom budućeg poslovnog rezultata ne bi li se poduzeće sačuvalo od gubitka. u svakom slučaju poanta je ista samo se primjenjuje za dvije različite stvari.
[smiley]


Evo, proučio sam malo stranicu koju si iznio. Koliko sam shvatio, anliza prijelomne točke vrlo je koristan alat u poslovnoj analizi u katkom roku jer je jednostavna, boljeg shvaćanja odnosa troškova, prihoda i dobiti i velikog značaja u kratkoročnom planiranju.
Uvode se pretpostavke pravolinijskog ponašanja prihoda i troškova.
Izračunavanje marže sigurnosti prethodi izračunavanje prijelomne točke. Ona se izračunava, ovisno o tome je li poduzeće multuiproduktno ili monoproduktno kao Fiksni troškovi perioda / kontribucija po jedinici proizvoda, odnosno Fiksni troškovi * 100 / 100 – stopa varijabilnih troškova.
Nakon toga se marža sigurnosti računa kao (Planirani obujam aktivnosti / Planirani obujam – obujam prijelomne točke aktivnosti ) * 100.
Dakle, marža sigurnosti pokazuje za koliko se mogu smanjiti prihodi u odnosu na planirane, a da za poduzeće ne postoji opasnost gubitka?


Premješteno iz teme: [color=blue]Fundamentalni pokazatelji-Izračun i Interpretacija[/color] Pozdrav Neki dan sam zavrsio s citanjem Inteligentnog investitora… imam jedno pocetnicko pitanje… kako se racuna marza sigurnosti i ako moze malo o tome.. hvala

Onako kako se o marži raspravlja u toj knjizi i cjeloj toj “školi” , a kako i ja to shvaćam je da se marža sigurnosti odnosi na “određeni postotak” koji se ovdje naziva maržom, cijene dionice ispod njezine fer vrijednosti. S time što fer vrijednost dionice nije neka fiksna vrijednost nego neka vrijednost koja “pluta” oko stvarne vrijednosti. Ovdje se radi više o načinu razmišljanja nego o nekom egzaktnom izračunu. Odnosno da se kupuju samo one dionice gdje postoji velika maržua sigurnosti da je niste preplatili. Tako recimo neki investitori kupuju dionicu tek kad se prodaje za 40 centi za dolar (da ostanemo u američkom žargonu budući da se većina literature odnosi upravo na to područje). Ostatak od 60 centi je marža sigurnosti koja osigurava investitora da nije dionicu preskupo platio. Radi se o mnogobrojnim rizicima koji se svi ne mogu predvidjeti kod kupovine, pa otud potreba za maržom sigurnosti kao osiguranjem od gubitka.
Nedavno je Buffett izjavio da u svojoj karijeri bez obzira na sve marža sigurnosti je još uvijek najvažnija stvar oko koje se sve vrti.
Upravo pod pojmovima “value investitori”, “investitori u potcjenjene dionice”, “investitori s averzijom prema riziku” nalaze se ulagači kojima je marža sigurnosti vrlo bitna.
Inače nema striktnog načina u određivanju iznosa od kojeg se računa marža. Stvar je svaki put posebna, tako neki put je jasno samo po sebi da je dionica potcjenjena, neki put je potrebno napraviti DCF da se dobije iznos marže, ili izračunati kolika je cijena u odnosu na knjigovodstvenu vrijednost…
Isto tako iznos marže sigurnosti je individualna procjena.
Rekao bih da što je nešto rizičnje kupovati marža mora biti veća kako bi u njoj bili ukalkulirani svi mogući rizici u budučnosti koji se i ne moraju dogoditi, no ako se i dogode mnoge loše stvari još će nam omogučiti dobru zaradu. Upravo zbog toga što smo kupili po niskoj cijeni.

To je kao da se kupuje rabljeni auto pa prodavač spusti 1000 kuna jer se trebaju nove gume, 5000 kuna jer će ga eventualno trebati polakirati, pa još 2000 kuna ako će trebati nove svječice, jer je tako rekao majstor kojeg se vodi sa sobom, pa trebati će i nove … Znači da bi se auto kupio uz dobru maržu sigurnosti treba sve eventualne rizike od gubitka uračunati u kupovnu cijenu + da se na kraju auto i isplati kupiti. Nije jednostavno, ali rekao sam, to je u velikoj mjeri psihološka kategorija.
Pozdrav, valjda je malo jasnije? 🙂

New Report

Close