LSTA (Lasta a.d. Beograd)

Delatnost “Laste” podeljena je na šest oblasti: saobraćaj, turizam, ugostiteljstvo, trgovina, usluge i proizvodnja. Zavisno od potreba i mogućnosti, svaka od njih je organizovana u okviru pojedinih profitnih organizacija……pored osnovnih delatnosti preduzeće je registrovano i za niz pratećih delatnosti: protektiranje guma za sopstvene potrebe i treća lica, karoseriranje autobusa, servisne usluge za vozila SOR-a, IKARBUS-a, BERHKOF-a, servis WABCO uređaja, pregled i baždarenje tahografa u ovlašćenoj metrološkoj laboratoriji, kao i pružanje trgovinskih, ugostiteljskih i turističkih usluga. ”LASTA” je osnovana 1947.godine.

New Report

Close