KOBD (Komercijalna banka a.d. Budva)

Osnovana je kao afilijacija Komercijalne Banke AD Beograd. Aktivnosti Banke uključuju kreditne, depozitne, garancijske poslove, kao i obavljanje poslova platnog prometa u zemlji i inostranstvu. Banka uglavnom odobrava kredite i garancije preduzećima sa privatnim kapitalom, kao i preduzećima sa društvenim kapitalo i građanima.

New Report

Close