KMBN (Komercijalna banka a.d. Beograd)

Osnovana 12.04.1995. Osnovna delatnost: Obavljanje depozitnih. kreditnih i drugih bankarskih poslova u skladu sa zakonom. Usluge građanima: tekući račun, štednja, platne kartice, krediti građanima, krediti mikro klijentima, poslovi sa hov, menjačko-devizno valutni poslovi, transfer novca, izdavanje sefova i depo poslova, web e bank za građane, trajni nalog, sms servis. Usluge pravnim licima: platni promet, E-bank pravnih lica, kreditiranje privrede, dokumentirani poslovi sa privredom, depozitni i međubankarski poslovi, poslovne platne kartice.

New Report

Close