KMBG (Komgrap a.d. Beograd)

Osnovan 1945. godine u Beogradu, kao preduzeće za obnovu ratom porušene zemlje, Komgrap je danas akcionarsko društvo, organizovano kao holding korporacija, sa 10 zavisnih društava, jakom gradjevinskom operativom i zaokruženim procesom rada – od projektnog biroa do fabrike gradjevinskih materijala i konstrukcija. Nakon privatizacije, od 27. juna 2007. godine nalazi se u okviru Korporacije “Integral inžinjering” d.o.o Laktaši (Republika Srpska). Osnovna delatnost zavisnih društava u sastavu Komgrapa pokriva gotovo sve vrste radova u gradjevinarstvu, u oblasti visokogradnje i niskogradnje – od projektovanja i pripreme dokumentacije do izvodjenja vrlo složenih objekata.

New Report

Close