Kapital

Eto, moj je prijedlog za novu temu Kapital. Nadam se da se slažete da takva tema ovdje nedostaje da bi se dobila nekakva cjelina?
U tu temu ulazi sve što je povezano s kapitalom društva, rijetko što i nije 🙂 no ovdje bi se pisalo o kapitalu u “užem smislu” kao što dolikuje analizi fundamenata.
Ovdje bi ulazile rasprave vezane na kapital kao stavke financijskih izvještaja, o tome smo dosta raspravljali već na temi FA no mislim da tema zaslužuje posebno mjesto iz mnogo razloga. Ne samo što postoje mnogi pokazatelji kapitala, već i zato što sve i kreće od kapitala, mojeg, Vašeg, kapitala banke, fonda i sl.
Osobno sam mišljenja da su pokazatelji i kretanje kapitala najvažniji.
Tako nam je veoma bitno kolike ćemo povrate na kapital imati, pa nam je tu važan Povrat na kapital društva ROE (ukupni kapital/ neto dobit).
Radni kapital također veoma bitan (kratkoročna imovina-kratkoročne obaveze) koji nam pokazuje koliki kapital društvo treba za redovito poslovanje).
Odnos kapitala i duga i dr.
Tu naravno ulazi i amortizacija kapitala.
Dokapitalizacije društva i dr…
Naravno, usporedbe i izračuni unutar financijskog izvještaja i što bi posebno naglasio usporedbe pojedinih društva u istom sektoru i vrlo važno usporedbe između društava u različitim sektorima što nam pokazuje gdje se kapital najsvrsishodnije koristi kako bi vidjeli kud usmjeriti naš kapital.
Kako društvo raspoređuje i koristi svoj kapital unutar određenog vremenskog razdoblja-recimo zadnjih 5 godina. Da li je za svaku kunu investiranog kapitala iz dobiti društvo povećalo vrijednost dionice barem za kunu i sl.
Posebno je važno ta kretanja pratiti kroz dulje vremensko razdoblje kako bi se mogli donijeti adekvatni zaključci.
I na kraju naravno kapitalni troškovi koji su i posebno poglavlje. Bitni zbog toga jer umanjuju stvarne zarade vlasnika te ako ih promatramo u duljem razdoblju i usporedimo s zaradom i prihodima dobijemo vrlo korisne podatke. Na kraju to su sve pokazatelji koji nam govore što se događa i s našim kapitalom u društvu.
Eto neću dalje, o tome smo već i dosta raspravljali, kao što kaže moderator biće preglednije sve na jednom mjestu.
I naravno nisam sve spomenuo, ima toga još, ali eto ostavljam nešto i za ostale forumaše. To je kapital kako ga ja vidim u društvu, naravno može ga se gledati i šire, kroz različite stope i sl.
Nadam se živoj i dobroj raspravi[pray]
Pozdrav

New Report

Close