JMBN (Jubmes a.d. Beograd)

JUBMES (Jugoslovenska banka za međunarodnu ekonomsku saradnju) je poslovna banka ovlašćena za obavljanje svih bankarskih poslova sa pravnim i fizičkim licima. Osnovana je 1979. godine, kao pravni sledbenik Fonda za kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova koji je osnovan 1967. godine. 1997. godine, JUBMES banka je transformisana u komercijalnu banku.

New Report

Close