JHKP (PIF Jahorina Koin a.d. Pale)

Osnovna djelatnos: ulaganje u dugoročne i kratkoročne prenosive hartije od vrijednosti i novčane depozit, upravljanje akcionarskim društvima čije akcije fond drži u svom portfelju uz uvažavanje investicionih ciljeva i politike utvrđenih prospektom fonda i statutom fonda. Početak trgovanja na Banjalučkoj berzi 11. 3. 2003.

Može li mi netko nekaj reći o ovoj dionici. Dobio sam te dionice a neznam držati li ih ili prodati i kupiti nekaj drugo na Banjalučkoj berzi..

KUPUJMO I PROIZVODIMO HRVATSKO

New Report

Close