JGPK (Jugopetrol a.d. Kotor)

Akcionarsko društvo za istraživanje, eksploataciju i promet nafte i naftnih derivata koje je osnovano 1947. godne. 2002. godine, Hellenic Petroleum International AG postaje većinski vlasnik Društva. Glavne poslovne aktivnosti kompanije su poslovi maloprodaje, veleprodaje, snabdijevanja, skladištenja, distribucije nafte i naftnih derivata, kao i istraživanje hidrokarbonata u podmorju Jadrana.

New Report

Close