JDHR (Jadran hoteli d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska JDHR (Jadran hoteli d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

JDHR – JADRAN HOTELI d.d. Rijeka

Sukladno odredbi članka 118. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Jadran hoteli d.d. Rijeka obavještavaju javnost da su dana 14. lipnja 2006. godine od Renata Cavica iz St. Prix, Francuska, primili obavijest o otpuštanju dionica Jadran hotela d.d. Rijeka, a od Ivana Franolića iz Rijeke o stjecanju dionica Jadran hotela d.d. Rijeka te da su 16. lipnja 2006. godine od trgovačkog društva Tržnice Rijeka d.d. primili obavijest o zajedničkom djelovanju.
Sadržaj prve obavijesti je, kako slijedi:
“Sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira obavještavam Vas da sam 10. lipnja 2006. godine temeljem Kupoprodajnog ugovora prodao 38.581 dionicu JDHR-R-A što čini 14,73% temeljnog kapitala izdavatelja te 38.581 glasačko pravo u glavnoj skupštini izdavatelja.
Nakon prodaje – otpuštanja ne posjedujem dionice Jadran hotela d.d. Rijeka
Renato Cavic”
Sadržaj druge obavijesti je, kako slijedi:
“Sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira obavještavam Vas da sam 09. lipnja 2006. godine na Varaždinskoj burzi kupio 11.368 dionica JDHR-R-A, 10. lipnja 2006. godine temeljem Kupoprodajnog ugovora 38.581 dionicu JDHR-R-A, odnosno stekao sam 49.949 dionica što čini 19,077% u temeljnom kapitalu izdavatelja. Stečene dionice daju 49.949 glasačkih prava u glavnoj skupštini izdavatelja.
Nakon stjecanja posjedujem ukupno 38.581 dionica Jadran hotela d.d. Rijeka, tj. 19,85% udjela u temeljnom kapitalu izdavatelja.
Ivan Franolić”
Sadržaj treće obavijesti je, kako slijedi:
“Temeljem članka 115. Zakona o tržištu vrijednosnih papira Tržnice Rijeka d.d. iz Rijeke, Demetrova 3, zastupano po Predsjedniku uprave Silvani Šubat iz Hreljina, Ružić selo 8, JMBG: 1209965365001, Ivan Franolić iz Rijeke, Ratka Petrovića 18, JMBG 061294836003, Ante Bekavac iz Brela, Gornji Kričak bb, JMBG 110394538252, Miljenko Travica iz Zagreba, Trg Ivana Kukuljevića 12 JMBG 1605956330095, Radovan Tubin iz Zagreba, Hrvoja Macanovića 17, JMBG 0804946330033 i Zoran Luštica iz Ko

Evo part 2:
OBAVIJEST JADRAN HOTELIMA d.d.
– IZDAVATELJU
Tržnice Rijeka d.d. iz Rijeke, Demetrova 3, zastupano po Predsjedniku uprave Silvani Šubat iz Hreljina, Ružić selo 8, JMBG: 1209965365001, Ivan Franolić iz Rijeke, Ratka Petrovića 18, JMBG 061294836003, Ante Bekavac, iz Brela Gornji Kričak bb, JMBG 110394538252, Miljenko Travica iz Zagreba, Trg Ivana Kukuljevića 12, JMBG 1605956330095, Radovan Tubin, iz Zagreba Hrvoja Macanovića 17, JMBG 0804946330033 i Zoran Luštica, iz Kostrene, Glavani 47, JMBG 1911958360041 djelujući zajednički pri stjecanju dionica, društvu JADRAN HOTELI d.d. Rijeka Strossmayerova 1. MBS 040036435 (dalje Društvo) daju obavijest:
1. Tržnice Rijeka d.d. su temeljem Ugovora o kupoprodaji dionica od 01.06.2006. godine stekle 24.000 dionica trgovačkog društva JADRAN HOTELI d.d. odnosno 9,2, dionica trgovačkog društva JADRAN HOTELI d.d. iz Rijeke Strossmayerova 1 MBS 040036435
Tržnice Rijeka prije stjecanja dionica na temelju kupoprodajnog ugovora su imale 50.000 dionica odnosno 19,1 % dionica društva JADRAN HOTELI d.d. iz Rijeke.
Tržnice Rijeka d.d. nakon navedenih stjecanja imaju ukupno 74.000 dionica, odnosno 28,27 ukupnog broja dionica JADRAN HOTELI d.d., a što predstavlja 74.000 glasova ili 28,27 % od ukupnog broja glasova na Skupštini društva.
2. Tržnice Rijeka d.d. Ivan Franolić, Ante Bekavac, Miljenko Travica Radovan Tubin, i Zoran Luštica su dana 12. 06.2006. godine sklopili ugovor o zajedničkom djelovanju vezano za stjecanje dionice društva JADRAN HOTELI d.d.
Tržnice Rijeka d.d. iz Rijeke posjeduju 74.000 dionica što predstavlja 28,26 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
Ivan Franolić posjeduje 51.968 dionica što predstavlja 19,85 % od ukupnog broja dionica sa pravom glasa,
Ante Bekavac ima 24.118 dionica što predstavlja 9, 21 % od ukupnog broja dionica sa pravom glasa,
Miljenko Travica ima 23000 dionica što predstavlja 8,78 % od ukupnog broja dionica sa pravom glasa
Radovan Tubin ima 21 049 dionica što predstavlja 8,04 % od ukupnog broja dionica sa pravom glasa
Zoran Luštica ima 18.907 dionica što predstavlja 7,22 % od ukupnog broja dionica sa pravom glasa

3. Tržnice Rijeka d.d. Ivan Franolić, Ante Bekavac, Miljenko Travica Radovan Tubin, i Zoran Luštica zajedno posjeduju sa 213.042 dionica što odgovara udjelu od 81.36 % temeljnog kapitala društva i daje 213.042 glasa ili 81,25 % od ukupnog broja glasova koje daju dionice sa pravom glasa.
4. Temeljni kapital društva iznosi 96.880.800,00 HRK i podijeljen je na 261.840 redovnih dionica nominalne vrijednosti po 370,00 HRK, koje daju 261.840 glasova na Skupštini.
5. Tržnice Rijeka d.d. iz Rijeke se obvezuju svim dioničarima društva na kupnju dionicu društva JADRAN HOTELI d.d. u zakonom propisanom roku, nakon što Agencija za nadzor financijskih usluga odobri objavljivanje ponude za preuzimanje.6. Ponuda za preuzimanje će biti objavljena u Narodnim Novinama i
Jutarnjem listu.
Tržnice Rijeka d.d.
Prilog: Sporazum o zajedničkom djelovanju”

Izašlo izvješče.Iznimni rezultati.
http://www.vse.hr/kotacije/jdd/jdhr/JDHR-2006-09-30.xls

Već iz pokazatelja obujma poslovanja proizlaze značajno bolji rezultati. Povećanje gradskih kapaciteta, povratkom hotela Jadran na turističko tržište, u kombinaciji sa značajno boljim rezultatima Uvale Scott, Lucije i Nebodera, a zadržavanjem na istoj razini Continentala i Vila Oštro, bilježi se ukupno 24% veći broj noćenja prema prethodnoj godini. Imajući na umu i odgovarajuće kretanje financijskih pokazatelja, rezultati poslovanja su više nego zadovoljavajući, odnosno nešto bolji od planiranih veličina.

Značajno povećanje fizičkog obujma, uz više postignute prodajne cijene (poglavito kad je riječ o novouređenom hotelu), u prihodima se odrazilo još boljim rezultatima pa su na domaćem tržištu postignuti prihodi veći za 35% (tromjesečje), odnosno 48% (kumulativno), a na stranom tržištu za 34% (tromjesečje), odnosno 36% (kumulativno). Ukupno to znači veće prihode za 33% tijekom sezone i za 47% u prvih devet mjeseci.
Odgovarajuće svim ostalim pokazateljima i dobit za navedeni period (sezona i ukupno za prvih devet mjeseci) značajno je veća (30% za tromjesečje i 98% kumulativno). Osim što su pokazatelji bolji od planiranih, ovakvo kretanje upućuje i na stvaranje veće rezerve za razdoblje posljednjeg (izvansezonskog) tromjesečja.[smiley2][smiley2][smiley2]

Očekujem skori rast na 500 kuna!

Na temelju članka 280. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima te članka 29. st. 1. Statuta JADRAN HOTELA d.d., Rijeka, Strossmayerova 1, Uprava Društva na prijedlog dioničara Tržnice Rijeka d.d., Rijeka, objavljuje

IZMJENU I DOPUNU DNEVNOG REDA
Glavne skupštine sazvane za 12. prosinca 2006., kako slijedi:
Ovom izmjenom i dopunom, dnevni red ob­javljen u pozivu za Glavnu skupštinu u Na­rodnim novinama br. 121 od 8. studenoga 2006., mijenja se u točki 4. i dopunjuje točkom 5. te glasi:
4. Donošenje odluke o pripajanju društva s ograničenom odgovornošću Restorana Continental, Rijeka, dioničkome društvu Jadran hoteli, Rijeka.

Samo što rekoh ode 12 posto gore.


Samo što rekoh ode 12 posto gore.

Pumpanjem se da postići, ali smo kod naivaca, 49 komada nije mjerilo bilo kakvog ozbiljnijeg rasta.

ovaj post ne poziva na kupnju/prodaju dionica

zaboravni:

Samo što rekoh ode 12 posto gore.

Pumpanjem se da postići, ali smo kod naivaca, 49 komada nije mjerilo bilo kakvog ozbiljnijeg rasta.


Tu nije riječ o pumpanju kolega, radi se o o veoma dobri firmi, koja ostvaruje sve bolje i bolje rezultate.Kad će je investitorji zapaziti biće putamo gdje no likvidnija, a cijena će tamo gdje ji je mesto.
[smiley2]

TOP 10 od 05.11.2007.
1. TRŽNICE RIJEKA D.D., RIJEKA 87.869 33,56 Osnovni račun
2. FRANOLIĆ IVAN 40.600 15,51 Osnovni račun
3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 30.622 11,69 Osnovni račun
4. TUBIN NADA 24.118 9,21 Osnovni račun
5. TUBIN RADOVAN 21.049 8,04 Osnovni račun
6. LUŠTICA ZORAN 18.907 7,22 Osnovni račun
7. TUBIN SANDRA 11.500 4,39 Osnovni račun
8. REDŽIĆ ANĐA 11.500 4,39 Osnovni račun
9. KUKULJAN MILAN 888 0,34 Osnovni račun
10. KOCMUR FANICA 888 0,34 Osnovni račun
Ukupno: 94,69

To je hotel od JDHR_R-a

Prenosim iz Novog lista od 05.01.2009,g.:

U HOTELU »CONTINENTAL« PRIVEDENO KRAJU UREĐENJE SVIH SOBA I KUHINJE
Najstariji riječki hotel uskoro s tri zvjezdice

RIJEKA – Riječki hotel »Continental« u novu je godinu ušao s uređenim svim sobama koje su dobile novo »ruho« sukladno planu uređenja hotela u objekt s tri zvjezdice. Naime, najstariji hotel u gradu na Rječini, prošle je godine proslavio punih 120 godina postojanja te su u Jadran hotelima u čijem je »Continental« sastavu krenuli u njegovo …

U problemima planirana rekonstrukcija hotela:

PONOVLJENO JAVNO IZLAGANJE PRIJEDLOGA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PEĆINA
Pećinari ne žele dogradnju Hotela Park

RIJEKA – Pećinari, koji su prisustvovali ponovljenom javnom izlaganju prijedloga Detaljnog plana uređenja Pećina, najviše su prigovora imali na rekonstrukciju Hotela Park, a ponovo je izraženo i nezadovoljstvo zbog činjenice da se veći dio parka Borik još ranijim planovima pretvorio u građevnu zonu.


TOP 10 od 05.11.2007.
1. TRŽNICE RIJEKA D.D., RIJEKA 87.869 33,56 Osnovni račun
2. FRANOLIĆ IVAN 40.600 15,51 Osnovni račun
3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 30.622 11,69 Osnovni račun
4. TUBIN NADA 24.118 9,21 Osnovni račun
5. TUBIN RADOVAN 21.049 8,04 Osnovni račun
6. LUŠTICA ZORAN 18.907 7,22 Osnovni račun
7. TUBIN SANDRA 11.500 4,39 Osnovni račun
8. REDŽIĆ ANĐA 11.500 4,39 Osnovni račun
9. KUKULJAN MILAN 888 0,34 Osnovni račun
10. KOCMUR FANICA 888 0,34 Osnovni račun
Ukupno: 94,69

Važeći podaci za uredovni dan 29.05.2013

Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) Stanje [%] Vrsta računa
1. FRANOLIĆ IVAN (32848042669) 102.050 38,97 Osnovni račun
2. AUDIO (75666130770)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587) 30.342 11,59 Zast. račun
3. LUŠTICA ZORAN (25498949398) 29.690 11,34 Osnovni račun
4. TUBIN NADA (00688344963) 24.167 9,23 Osnovni račun
5. ANDABAKA SANDRA (29092483491) 22.000 8,40 Osnovni račun
6. REDŽIĆ ANĐA (08085502785) 22.000 8,40 Osnovni račun
7. TRŽNICE RIJEKA D.O.O. (43130815343) 20.485 7,82 Osnovni račun
8. KOCMUR FANICA (75636595639) 1.776 0,68 Osnovni račun
9. RUBEŠA VEDRAN (35301987017) 524 0,20 Osnovni račun
10. ILIJAŠEVIĆ ALENKA (94064913045) 409 0,16 Osnovni račun
Ukupno: 253.443 96,79

http://www.jutarnji.hr/anda-redzic-drzi-8-4-posto-tvrtke-jadran-hoteli–smijenjena-poreznica-ima-2-6-milijuna-kuna-dionica/1105715/

moje pisanje na forum nije nagovor na kupnju prodaju ili bavljenje dionicama ... moj odlazak sa foruma je zbog moderatora

New Report

Close