IPRJ (Industroprojekt a.d. Prijedor)

INDUSTROPROJEKT Prijedor je osnovan Rješenjem Skupštine opštine Prijedor u junu 1965. godine kao Urbanistički zavod Prijedor sa zadatkom da rješava urbanističko-komunalne probleme grada i opštine i upravlja opštinskim fondovima za te poslove. Danas obavlja djelatnosti: prostorno i urbanističko planiranje; urbanističko projektovanje; komunalno i hidrograđevinsko projektovanje; projektovanje objekata društvenog standarda; inženjerske usluge u vezi sa izgradnjom; izrada studija i investicijskih programa. ”Industroprojekt” ima licence izdate od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske kojima je ovlašten za izradu:regulacionih planova, urbanističkih projekata, planova parcelacije, urbanističko-tehničkih uslova objekata za koje odobrenje za građenje izdaje opštinski organ uprave. Pored urbanističke dokumentacije “Industroprojekt” je ovlašten i za izradu tehničke dokumentacije za objekte hidrogradnje i tehničke dokumentacije visokogradnje – arhitektonska, konstruktivna i mašinska faza za objekte za koje odobrenje za građenje izdaje opštinski organ uprave.

New Report

Close