GLOS (Globos osiguranje a.d. Beograd)

Akcionarsko društvo za osiguranje “GLOBOS OSIGURANJE” osnovano je 6. januara 1994. godine. Registrovano je za poslove osiguranja imovine i lica. “GLOBOS OSIGURANJE” je od samog početka formirano kao akcionarsko društvo i nije nastalo privatizacijom društvene imovine. Pretežna delatnost “GLOBOS OSIGURANJA” je osiguranje imovine, lica, finansijskih plasmana i auto kasko.

New Report

Close