FNVC (Finvest Corp d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska FNVC (Finvest Corp d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Jel netko izlazio iz Hotela Njivice?

Hoteli Njivice su d.o.o i ako nesto imate u njima imate udjele ..ne dionice.

Finves d.d. je 2022 prodao svoje udjele i tako umanjio svoj dug..jos je ostalo nekih 2 mil kuna

 

Pozdrav

svi smo mi Crobex

treba otic na god skupstinu

GLAVNU SKUPŠTINU


Društva koja će se održati 8. kolovoza 2022. godine, s početkom u 12 sati, u Gerovu na adresi Pilanska 7.


 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8340013.html

Znam da su Njivice doo, ali me zanima dal su nekome malome isplatili udio

Malo ste okasnili s izlaskom iz Njivica. Vrijeme izlaska je davno iza nas.

Bilo je to koncem 2016. godine

Pan Parket iz Orahovice je ušao u top 10

 


1.FUDURIĆ DENIS327.77253,08%
2.PAN PARKET D.O.O.109.24117,69%
3.ZAGREBAČKA BANKA D.D./FILIPOVIĆ MARIJAN83.00013,44%
4.FILIPOVIĆ MARIJAN44.3257,18%
5.BAKIĆ NENAD10.8501,76%
6.FLORIČIĆ KRISTIJAN2.4410,40%
7.KRAJINA ADEM1.6200,26%
8.VUKOVIĆ ROBERT1.4990,24%
9.LOJIĆ ANTUN1.3080,21%
10.JURIĆ SMILJAN1.0430,17%
UKUPNO583.09994,42%

Zadnji datum stanja dioničara: 29.07.2022 (nema promjena).


Nema promjena dioničara od datuma: 30.06.2022.


 JEL NETKO IDE NA GL SKUPŠTINU?

GLAVNU SKUPŠTINU


Društva koja će se održati 8. kolovoza 2022. godine, s početkom u 12 sati, u Gerovu na adresi Pilanska 7.


Dnevni red:


1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;


2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine Društva


3. Godišnja financijska izvješća za 2021. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, izvješće Uprave o stanju Društva i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2021. godini


4. Odluka o upotrebi dobiti za 2021. godinu


5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2021. godinu


6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu


7. Donošenje odluke o izboru tri člana Nadzornog odbora


8. Donošenje odluke o visini naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora


9. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2022. godinu.


PRIJEDLOZI ODLUKA


Po navedenim točkama Dnevnog reda, sukladno odredbi članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod ad 2, ad 3, ad 4, ad 5 i ad 6., a samo Nadzorni odbor predlaže donošenje odluke pod Ad 7., ad 8 i ad 9 ovog dnevnog reda.


Ad 2. Za predsjedavajućeg Glavne skupštine izabire se Tanja Kragulj Mežnarić iz Kućan Marofa (Varaždin), Zelena ulica 36.


Ad 3. Primaju se na znanje sljedeća izvješća:


• Godišnje financijsko izvješće Društva za 2021. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva;


• Izvješće Uprave o stanju Društva;


• Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2021. godini.


Ad 4. Donosi se:


Odluka o upotrebi dobiti za 2021. godinu


Dobit ostvarena u 2021. godini u iznosu od 8.566.913,00 HRK uporabit će se, sukladno čl. 220. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, na način da se:


• 3.970.562,00 HRK iskoristi za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;


• ostatak dobiti u visini od 4.596.351,00 HRK unese u zadržanu dobit.


Ad 5. Donosi se:


Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2021. godinu


Daje se razrješnica članovima Uprave Društva, i to:


• Slobodanu Rubinu, Trogir, Rimski put 6A, predsjedniku Uprave


• Hrvoju Janešu, Zagreb, Južna obala VII. 19, članu Uprave


• Silviu Galiću, Zagreb, Srednjaci 20, članu Uprave.


Ad 6. Donosi se:


Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu


Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva, i to:


• Denisu Fuduriću, Zagreb, Veselišće 2B, predsjedniku


• Branimiru Jerneiću, Repovec, Repovec 17A, članu


• Draganu Ergarcu, Varaždin, Ulica Rudolfa Horvata 40, članu


Ad 7. Donosi se:


Odluka o izboru tri člana Nadzornog odbora


Utvrđuje se da su sva tri postojeća člana Nadzornog odbora Društva podnijela ostavke na funkciju predsjednika, odnosno članova Nadzornog odbora Društva, a koje ostavke stupaju na snagu danom izbora novih članova Nadzornog odbora.


S obzirom na iznad navedeno, biraju se sljedeći članovi Nadzornog odbora:


• Tanja Kragulj Mežnarić iz Kućan Marofa, Zelena ulica 36


• Nives Ernoić iz Varaždina, Jalkovečka ulica 73


• Miroslava Goričnik-Gojsalić iz Zagreba, Cenkovečka 4.


Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora traje četiri godine, počevši od dana donošenja ove odluke i prihvata izbora.


Ad 8. Donosi se:


Odluka o visini naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora


I.


Naknada predsjedniku Nadzornog odbora utvrđuje se u visini od 5.000,00 HRK mjesečno, dok se naknada članovima Nadzornog odbora utvrđuje u visini od 3.000,00 HRK mjesečno.


II.


Visina naknade navedena u prvoj točki ove Odluke je izražena u neto vrijednostima.


III.


Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.


Ad 9. Donosi se


Odluka o izboru revizora Društva za 2022. godinu


Za revizora Društva za 2022. godinu imenuje se društvo KPMG Croatia d.o.o. za reviziju s registriranim sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080098593, OIB: 20963249418.


UVJETI ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA


Pravo sudjelovanja i pravo glasovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari upisani kao imatelji dionica Društva u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini pisano Upravi Društva. Prijave moraju prispjeti Društvu na adresu Finvest Corp d.d., Gerovo, Pilanska 7, najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika. Dioničar, opunomoćenik ili zastupnik dioničara koji propusti prethodno navedeni rok za prijavu, može biti nazočan na Glavnoj skupštini, ali bez prava sudjelovanja u radu iste i bez prava glasovanja. Obrazac prijave dolaska objavljen je na web-stranici Društva, a može se dobiti i kod tajnika Društva u sjedištu Društva. Opunomoćenik dioničara uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dužan je priložiti i punomoć koja mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati, osim općih sastojaka punomoći određenih zakonom, osnovne podatke o dioničaru i opunomoćeniku te broju dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da sudjeluje u radu i odlučivanju u Glavnoj skupštini te vrijeme izdavanja i važenja punomoći. Punomoć treba predati Društvu. Pisana prijava i punomoć, osim poštom, podnose se i neposredno na adresi Gerovo, Pilanska 7. Materijali koji služe kao podloga za raspravljanje i odlučivanje mogu se razgledati na istom mjestu radnim danom od 9 do 13 sati. Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, sljedeća Glavna skupština s istim dnevnim redom, bez objave posebnog poziva, održat će se 25. kolovoza 2022. godine u 12 sati. Ako se ni na ponovljenoj Glavnoj skupštini ne postigne kvorum, Glavna skupština će moći donositi valjane odluke ako u njezinom radu sudjeluju dioničari koji zajedno imaju dionice čija vrijednost premašuje 30% iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja navedene ponovljene Glavne skupštine Društva.


FINVEST CORP d.d.
Gerovo


 Samo gubitak vremena I novaca.

Pan Parket otkupio I dionice od Fudurića I sad je “vladar” Finvesta !
1.PAN PARKET D.O.O. (45783171737)437.0134.370.13070,77Osnovni račun

Vidim I da je luka Rijeka prodala svoje dionice , mozda  se u FI moze nac podatak koliko su knjizili na ime te prodaje inace ce se tesko saznat kupoprodajna cijena.

Moguce da ce sad Pan Parket dat ponudu I za ostale ali nisu obavezni.

 

Pozdrav

svi smo mi Crobex

Evo i potvrde od samog Fude ali naravno bez kupoprodajne cijene

https://lidermedia.hr/tvrtke-i-trzista/pan-parket-preuzeo-vecinski-vlasnicki-udio-u-finvest-corpu-144412

 

Pozdrav

svi smo mi Crobex

Ima li kakvih novosti…?

EPS cca 13 kn po dionici.Ako tako nastave mogla bi kroz koju godinu biti isplata dividende….

New Report

Close