CKBP (Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica)

Naslovnica Forum Tržište kapitala – regija & svijet Tržišta kapitala – Crna Gora CKBP (Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica)

Osnovana je kao nezavisna banka i registrovana kod Privrednog suda u Podgorici 15. januara 1997. Banka je dobila dozvolu na rad u Republici Crnoj Gori za vršenje plaćanja, kreditne i depozitne poslove u zemlji i inostranstvu, i u skladu sa zakonom u Republici Crnoj Gori treba da posluje na principima likvidnosti, sigurnosti plasmana i profitabilnosti.

New Report

Close