BNPT (Bijeljina put a.d. Bijeljina)

Preduzeće “Bijeljina put” je nastalo statusnim promjenama Državnog komunalnog preduzeća “4. Juli” Bijeljina, koje je osnovano 1949. godine. Danas je “Bijeljina put” A.D. Bijeljina akcionarsko društvo sa većinskim privatnim vlasništvom. Od momenta sprovedene privatizacije, 2001. godine “Bijeljina put” obavlja izgradnju, rekonstrukciju i asfaltiranje puteva i izvršava godišnje radove na održavanju i zaštiti magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva od posebnog interesa za Bosnu i Hercegovinu.

rrrrrrrrrrrrr

New Report

Close