ATBS (ATB Sever a.d. Subotica)

ATB SEVER plasira svoje proizvode i usluge širom sveta za potrebe: elektroprivrede, rudarstva, metalurgije, industrije papira, hemijske industrije, vodosnabdevanja, centralnog grejanja, prehrambene industrije, industrije duvana, poljoprivrede kao i za potrebe saobraćaja i telekomunikacija.

New Report

Close